Omega-3 illustrasjon. Foto: Pixabay.

Forskning viser god effekt av Omega-3 på fiskehelsen

FHF-prosjektet «Optihealth» har konkludert om viktigheten av Omega-3 for laksens helse og velferd. – Funnene stemmer klart overens med våre erfaringer, sier Jim Olaisen i Polarfeed.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet, ledet av Nofima, slår uttrykkelig fast det mange nok allerede har ment å vite, nemlig at Omega-3 er svært viktig for laksen. Gjennom prosjektet ble ulike dietter testet, der mengden EPA og DHA varierte fra 1 prosent til 3,5 prosent. Det høyeste nivået tilsvarte cirka 50 prosent fiskeolje. Gjennomgående viste resultatene at jo høyere innhold av omega-3 desto bedre presterte laksen på alle måter. Den viste tegn til bedret sykdomsmotstand, lavere dødelighet, den hadde mindre melaninflekker, bedre muskelkvalitet og bedre tilvekst i sjøfasen, melder Polarfeed. 

Resultatene kunne vært hentet fra en salgsbrosjyre fra Polarfeed, som leverer fiskefôr med en høyere andel marine ingredienser.

- Dette er kanskje gammelt nytt, men det er likevel viktig dokumentasjon. Man skal vite hva man gjør når man pusher grensene for laksens helse- og ernæringsmessige behov. Det har en kostnad for fisken, og også for oppdretteren i form av redusert vekst og produktkvalitet, sier Jim Olaisen i Polarfeed i en pressemelding. 

Han viser til at mengden omega-3 heller ikke må ses på isolert.

- Ved å benytte en fiskeolje med høyere nivåer av omega-3 kan man tenke at den totale mengden fiskeolje kan reduseres tilsvarende. Men samtidig vil man da øke nivået av omega-6, som jo er betennelsesfremmende. Denne balansen, mellom betennelsesdempende omega-3 og betennelsesfremmende omega-6, er helt avgjørende for et godt fôr, sier Olaisen.

Polarfeed produserer fiskefôr med mellom 40 og 60 prosent fiskeolje.

- Det er klart at det vanskelig vil være mulig for de store fôrprodusentene å benytte like mye fiskeolje som oss i fôret sitt, så vi er vel langt på vei en nisjeprodusent for de som ønsker å satse spesifikt på fiskehelse, velferd og topp produktkvalitet. Samtidig har vi i vinter formulert og produsert spesialfôr for å underbygge skinnhelingen hos fiskegrupper som har hatt problemer med vintersår. Dette fôret har vist seg å fungere meget godt, og bekrefter igjen hvor viktig fôr er for fiskehelsen, sier han.