Nå initieres en storsatsing med en samlet utlysning på inntil 50 mill. kroner rettet mot fem forskjellige og konkrete problemstillinger. Illustrasjonsfoto: Fishency Innovation.

Vil finne ny kunnskap og tiltak mot lus

FHF lyser ut inntil 50 mill. kroner i en storsatsing rettet mot fem konkrete problemstillinger relatert til forebygging og kontroll med lakselus.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

FHF har hatt en stor innsats rettet mot forebygging og kontroll med lakselus over flere år, men problemstillingen er fortsatt en stor utfordring som begrenser utviklingen i næringen.

Innsatsen fra FHF fortsetter derfor ifølge selskapet og nå initieres en storsatsing med en samlet utlysning på inntil 50 mill. kroner rettet mot fem forskjellige og konkrete problemstillinger.

Problemstillingene er:

- Fremskaffe kunnskap og utarbeide konkrete anbefalinger om samspill mellom miljøforhold på lokaliteter og valg av forebyggings- og kontrollstrategier gjennom en produksjonssyklus

- Dokumentere avlusningseffekt, effekt på fiskevelferd og anbefale beste praksis for bruk av ulike ikke-medikamentelle kontrolltiltak mot lus, både forebyggende tiltak og behandlingstiltak
- Fremskaffe kunnskap om bruk av nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus og dokumentere risiko for påvirkning av miljø og bestander av villfisk og skalldyr

- Dokumentere de faktiske årsakene til dødelighet og tap av rensefisk, og utvikle metoder og en beste praksis veileder for vurdering av kvalitet på rensefisk før utsett i merd

- Utvikle kunnskap og konkrete anbefalinger om ernæringsbehov og fôringsstrategier for oppdrettet berggylt og rognkjeks når de er satt ut i merd

Den samlede utlysningen finner du her.