Øyvind Hilmarsen, fagsjef i FHF.

- Norges største konferanse om havbruksforskning finner sted i Tromsø

Konferansen Havbruk 2024 utgjør en viktig møteplass for næringen. I år legges konferansen til selveste porten til ishavet, og 22.-24. oktober er den gylne datoen.

Publisert Sist oppdatert

Temaet for årets konferanse er «Kunnskap for et bærekraftig havbruk», og Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) og Forskningsrådet lover et innholdsrikt program som de mener det er verdt å få med seg.

– Bærekraft er en av de viktigste drivkreftene og utgjør i større grad et konkurransefortrinn for havbruksnæringen, sier fagsjef og primus motor for Havbruk 2024, Øyvind Hilmarsen i FHF. 

– Gjennom innlegg og debatter på konferansen vil ulike utfordringer og problemstillinger bli diskutert med bakgrunn i ny forskning. Fagsjefen mener spørsmål omkring produksjonsbetingelser, forhold til natur klima og miljø, samt bærekraftige rammevilkår er helt sentrale for havbruksnæringens videre utvikling.

Bærekraft er med andre ord den gjennomgående tematikken når Havbruk 2024 samler ledere og medarbeidere i sjømatnæringen, forskere, forvaltning og politikere på konferansehotellet The Edge i Tromsø 22.-24. oktober 2024.

Et fullspekket program tar form

– Programmet til konferansen er for tiden under utarbeidelse, og det legges som tidligere opp til både plenumssesjoner og panelsamtaler om ulike nærings- og forskningsrelevante temaer, sier fagsjef Sven Martin Jørgensen som er ansvarlig for fagprogrammet.

Sven Martin Jørgensen, fagsjef for fiskehelse i FHF.

– Vi ønsker å sette søkelys på hvordan kunnskap er sentralt for samfunnets tillit til næringen og hvilke utfordringer og muligheter som må tas tak i for å vinne kampen om bærekraftig matproduksjon de neste tiårene, bekrefter han.

 – I tillegg skal vi dykke ned i utfordringene med å få forskningen omsatt til resultater som næringen kan bruke. Vi har allerede fått på plass engasjerende og dyktige foredragsholdere, så her er det bare å glede seg, sier han entusiastisk.

I tillegg vil forskere presentere resultater fra nyere prosjekter, i et fullspekket faglig program.

– Vi har sendt ut et såkalt «call for abstracts» til forskningsinstitusjoner i hele landet med frist 5. juni, bekrefter Jørgensen. – Vi har allerede fått innspill om mange gode innlegg på konferansen, så det blir et spennende program, avslutter fagsjefen. Programmet oppdateres etter hvert som det begynner å bli klart. Det kan du lese mer om her.

Erfaringsutveksling for sjømatnæringen

Havbruk 2024 er ifølge arrangøren den største forskningskonferansen for sjømatnæringen i Norge. Konferansen går over tre dager og arrangeres annethvert år. I år er det Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) som har ansvaret for planlegging og tilrettelegging, i tett samarbeid med Forskningsrådet.

Konferansen er en svært god arena for å få med deg siste nytt fra norsk havbruksforskning, og gir samtidig mulighet for å utveksle erfaringer.

FHF skriver at de ønsker velkommen til porten til ishavet og lærerike dager i Tromsø.