Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes. Illustrasjonsfoto av røkelaks.

Røkt laks mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose

Folkehelseinstituttet melder de har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes. Så langt er det påvist smitte hos fire personer.

Publisert

Fakta om Listeriose:

  • Listeriose kan gi ulike symptomer som diaré, milde influensalignende plager, blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Bakterien kan også smitte fra mor til barn under graviditeten og føre til alvorlig sykdom hos fosteret.
  • Tiden fra smitte til sykdommen starter (inkubasjonstiden) er vanligvis fra noen dager til tre uker, men i sjeldne tilfeller kan den være opp til tre måneder. Infeksjonen kan behandles med antibiotika.
  • De fleste mennesker kan spise matvarer som inneholder Listeria-bakterien uten å bli syke.

Folkehelseinstituttet melder på deres nettside at prøvene er tatt mellom februar og august i år (2022).

De fire personene er i alderen 50 - 90 år, to kvinner og to menn, og de er bosatt i Nordland, Trøndelag, Oslo og Viken. Alle har vært innlagt i sykehus.

Det er påvist bakterier med lik genetisk profil i prøver fra alle fire pasientene. I tillegg er det ett mistenkt tilfelle hvor de venter på endelig avklaring av prøveresultatet.

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Folkehelseinstituttet skriver at tre av de fire pasientene har blitt intervjuet av Mattilsynet. Alle oppgir å ha spist røkt laks eller røkt ørret i tiden før de ble syke og to av dem oppgir røkt laks fra samme produsent. Under utbruddsetterforskningen ble utbruddsbakterien funnet i lav konsentrasjon i et produkt fra denne produsenten. Prøven var en rutineprøve tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spiseferdige produkter i 2022.

Mattilsynet gjennomførte derfor en inspeksjon hos produsenten og innhentet flere miljøprøver som ble analysert hos Veterinærinstituttet. Bakterien Listeria monocytogene ble funnet i prøvene og Mattilsynet har derfor besluttet at virksomheten måtte trekke flere produkter fra markedet.