Fredag møtte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

Vil nedsette normpris-utvalg:- Reelle inntekter skal ligge til grunn

Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten. - Vi tror på statsrådene om at det er reell inntekt som skal ligge til grunn, sier Paul Birger Torgnes i Sjømat Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva som ville komme ut av møtet med regjeringen og sjømatorganisasjonene fredag.

I et pressetreff etter møte sa Paul Birger Torgnes, styreleder i Sjømat Norge at partene hadde vært tydelig, selv om de har ulik oppfatning innen enkelte områder av den foreslåtte skatten.

Paul Birger Torgnes, styreleder i Sjømat Norge etter møte fredag.

- Vi har fått et konkret innspill i dag som er med på å fjerne noe av usikkerheten, og det setter vi pris på. Forslaget vi har fått på hvordan dette kan gjøres, må vi ta med oss og se på. Vi tror på statsrådene om at det er reell inntekt som skal ligge til grunn, understreket han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa at målet er å finne markedsprisen på laksen, og at det er flere mulige måter å gjøre det på. En av disse alternativene er altså å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser.

Flere oppdrettsselskaper har tidligere varslet at det å ta utgangspunkt i normpris gir svært negative konsekvenser, ettersom selskapene vil risikere å skatte for høyere priser enn de selv har klart å oppnå.

- Dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris. Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter, uttalte Frode Arntsen, konsernsjef i Salmar da de tidligere sendte ut permitteringsvarsel til 851 ansatte.

Dette er normpris

  • Grunnrenteinntekten – den man skal betale grunnrenteskatt av – er avhengig av hvor mye laks en bedrift selger. Regjeringen foreslått at denne inntekten skal fastsettes ut fra en normpris – NASDAQ- indeksen – som er den rapporterte prisen på noe av den beste laksen som selges til høyest pris ut av Norge.
  • Laksen som selges fra en oppdretter har mange ulike kvaliteter, der prisen kan være lavere. I tillegg inngår havbruksselskaper langsiktige kontrakter med viktige kunder. Det er særlig den uønskede risikoen ved å inngå fastprisavtaler som nå medfører at bunnen er falt ut av markedet for fastprisavtalene. Hva prisen på NASDAQ er vet man først etter at laksen er solgt. Som bedrift risikerer man derfor å betale skatt på en normprisbestemt inntekt som er langt høyere enn den faktiske inntekten man har.
  • I verste fall vil en fastprisavtale samlet sett bli ulønnsom, da det er en risiko for at skatten man til slutt skal betale, er høyere enn det man faktisk tjener på avtalen. Det finnes ikke i dag en prisindeks som er egnet som normpris, og vi ønsker derfor at faktisk oppnådde priser skal gjøres gjeldende.

Ta hensyn til kvalitetsforskjell og størrelse

Uten uavhengige markedspriser mener regjeringen det er fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt. Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten.

- Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

- Flere måter å finne riktig pris på

- Det blir grunnrenteskatt. I forslaget som legges fram for Stortinget vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen om flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruksnæringen. For regjeringen har det vært viktig at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag, og at bunnfradraget er av en slik størrelse at det i hovedsak er de største aktørene som betaler grunnrenteskatt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Finansdepartementet skriver at det er viktig at skattesystemet ikke åpner for skattetilpasninger og ikke innebærer urimelige administrative byrder for verken næringen eller skattemyndighetene.

- Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på. Vi har gode erfaringer med et normprisråd for petroleumsskatten. Det er blant alternativene vi ser på, og et alternativ som jeg ønsket å diskutere med næringsaktørene i møtet i dag. Jeg vil igjen understreke at det ikke vil være grunnrenteskatt på foredling, fortsetter Vedum.

I utredningen fra Havbruksskatteutvalget drøftes ulike metoder for å finne frem til en uavhengig markedspris. Normpriser basert på priser fra Nasdaq, slik det foreslås i høringsnotatet, er i tråd med Havbruksskatteutvalgets forslag til utforming av en grunnrenteskatt. Utvalget nevner også et normprisråd som et mulig alternativ.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at målet er å finne markedsprisen på laksen, og at det er flere mulige måter å gjøre det på.