Det blir magrere tider på SalMar sitt slakteri på Frøya, der mange nå har fått permitteringsvarsel. Foto: Therese Soltveit
Det blir magrere tider på SalMar sitt slakteri på Frøya, der mange nå har fått permitteringsvarsel. Foto: Therese Soltveit

SalMar sender permitteringsvarsel til 851 ansatte

SalMar har i dag sendt varsel om permittering til 851 medarbeidere ved deres prosesseringsanlegg på Frøya og Senja. - Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter, skriver selskapet.

Publisert Sist oppdatert

SalMar skriver at dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter.

- Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet. 696 av de som blir berørt av varselet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene. Resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på InnovaMar på Frøya og dette skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene. Begrensede permitteringer knyttet til slaktevolum har vært normalen i mange år.

- Ingen vil inngå fastpriskontrakt

SalMar skriver at de i tiden fremover vil gjøre sitt ytterste for at de som nå mottar dette varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet. De varslete permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023, og omfatter 748 ansatte ved InnovaMar på Frøya, og 103 ansatte ved InnovaNor på Senja.

- Regjeringens forslag, hvis det blir vedtatt, innebærer en tredobling av skatten på produksjon av laks i Norge. Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje. Dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris. Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter. Selskapet skriver at det imidlertid vil være rom for noe aktivitet i bearbeiding også etter årsskiftet hovedsakelig på grunn av kontrakter inngått før regjeringen fremmet sitt skatteforslag 28.9.2022.

SalMar skriver at de finner den gjeldene situasjonen dypt beklagelig.

- Vi vil i tiden fremover gjøre vårt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte. Slike tiltak kan eksempelvis være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis beskjeftigelse ved andre avdelinger i selskapet. Det vil derfor ikke være 851 av våre medarbeidere som blir permittert samtidig. Men i en situasjon hvor man ikke får inngått fastpriskontrakter for bearbeiding, er det heller ikke mulig å drive foredling. Politisk risiko er det vanskelig å forsikre seg imot. SalMar har gjennom mange år prioritert utbygging av avanserte produksjonsanlegg for videreforedling av laks i Midt- og Nord-Norge. Selskapet hadde en andel bearbeiding på over 45 prosent i 2021. Bearbeiding gir tre-fire ganger så høy sysselsetting som eksport av hel, sløyd laks. Med så mye videreforedling rammes SalMar og våre ansatte desto hardere av regjeringens forslag.

- Jeg vil samtidig på vegne av selskapet gi uttrykk for min store takknemlighet til våre flere tusen ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som gjør det mulig å levere sunn sjømat til hele verden hver eneste dag. Ekstra tanker går naturligvis til våre 851 høyt verdsatte medarbeidere som nå får varsel om permittering. Jeg lover at vi skal gjøre absolutt alt vi kan for å holde hjulene i gang på våre fabrikker og med det søke å minimere omfanget og effekten av permitteringsvarslene, sier Frode Arntsen, konsernsjef i selskapet.