Lerøy Seafood Group melder at bearbeidingsanleggene Lerøy Aurora AS, Lerøy Midt AS og Lerøy Fossen må permittere ansatte.

Lerøy må permittere 339 ansatte

Det er i dag sendt ut permitteringsvarsel for 339 ansatte ved fire av Lerøykonsernets bearbeidingsvirksomheter i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er først og fremst en helt forferdelig situasjon for våre dyktige medarbeidere som permitteres og deres familier, men også for alle oss andre i Lerøy. Permitteringene vil dessverre også ramme våre leverandører og kunder. Vi ønsker å skape flest mulig arbeidsplasser langs norskekysten basert på fisken vi produserer. Det får vi ikke lenger mulighet til. Markedsmulighetene for bearbeidet norsk laks er mer eller mindre helt borte etter regjeringens skatteforslag. Resultatet er at vi ikke har arbeid å tilby mange av våre ansatte og da har vi ikke noe annet valg enn å varsle permitteringer, sier konsernsjef i Lerøy Seafood Group ASA, Henning Beltestad i en pressemelding.

- Har ikke lykkes

Han påpeker at permitteringene er en helt uunngåelig konsekvens av den kaotiske situasjonen regjeringen har påført industrien, Lerøy og alle deres ansatte.

- Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder så har vi ikke lykkes med det.

Henning Beltestad

- Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, sier Beltestad.

- Jeg er sikker på at dette ikke er regjeringens intensjon, men det er i aller høyeste grad konsekvensene av forslaget deres. Hverken vi eller våre kunder kan ta risikoen det er å måtte betale skatt på en inntekt vi muligens ikke har, påpeker Beltestad.

Bjarne Kristiansen, som leder samarbeidsutvalget for NNN (Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) i Lerøy, sier at dette får enda større konsekvenser enn de først fryktet.

- Det er forferdelig at det er oss ansatte i foredlingsindustrien som skal rammes av regjeringens skatteforslag. Det er for meg helt tydelig at Vedum og Støres forslag er svært dårlig forberedt og lite gjennomtenkt. Det er bare en måte å rette opp i dette på, og det er å utsette innføring til tidligst 1.1.2024, etter høringen og etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren 2023. Da kan vi forhåpentligvis få et bredt forlik som sikrer havbruket rammevilkår og et skatteopplegg som hverken raserer næringa, kystdistriktene eller våre ansatte, påpeker Kristiansen.

Har skapt usikkerhet

De skriver videre at forslaget fra regjeringen har skapt en enorm usikkerhet i selskapene og i markedet. Regjeringens forslag til grunnrente skal virke fra 1.1.2023, mens en endelig skattemodell ikke skal besluttes av Stortinget før sommeren 2023. Først da skal bedriftene få vite hvilken skatt de skal betale for det halvåret som er gått og hvilke detaljer som ligger til grunn for et eventuelt nytt skattegrunnlag.

Konsernsjef Henning Beltestad håper politikerne nå vil våkne opp og lytte til næringen. Det haster om vi skal lykkes å reetablere tilliten hos våre kunder og permitteringer kan unngås. Dette er svært alvorlig, avslutter han,

Selskapet melder at i norsk historie er det aldri foreslått en så stor omlegging i skattlegging med ikrafttredelse før konsekvensutredning, høring og brede forlik. Usikkerheten rundt hvilken inntekt som skal legges til grunn for skatten er en av mange store utfordringer med regjeringens forslag som en rekke fagmiljø har pekt på. De samme fagmiljøene trekker også frem de alvorlige ringvirkningene av investeringer som nå ikke vil blir gjennomført, skadevirkningene på norsk næringsliv generelt og næringens svekkede finansieringsevne, reduksjon av etterspørsel etter norsk laks, tap av arbeidsplasser i distriktene og utvikling av næringen i andre land fremfor i Norge.

- Vi håper at politikerne lytter, og våkner

Lerøy påpeker at i sum innebærer forslaget at en næring, som allerede bidrar vesentlig mer enn andre næringer utover ordinære skatter og avgifter, vil få redusert verdiskaping, redusert sysselsetting og faktisk gi reduserte inntekter til staten som langsiktig resultat. Lerøy kan i den situasjonen som er skapt bare forholde seg til det faktum at regjeringen fra 1.1.23 har fjernet markedet for bearbeidede produkter av laks fra Norge med den konsekvens at svært mange av Lerøys ansatte innen denne delen av verdikjeden må permitteres fra samme dato.

- Det er kritisk viktig at regjeringen forstår hele næringens verdikjede, aktivitetsnivået og sentrale funksjon i det norske kyst-samfunnet. Etter planen skal næringen i tiden som kommer eksportere mer enn 40 tusen tonn med mat i uken. Det utgjør nær 200 millioner måltider, sier Beltestad.

- Når vi ser at vi ikke har arbeidsoppgaver til våre ansatte plikter vi å varsle dem, det er det vi er tvunget til å gjøre. Vi håper at politikerne lytter, og våkner, slik at eventuelle endringer i beskatning blir tuftet på fakta og den kunnskap som vi vet vil komme frem i høringsrunden. Endringen kan ikke gjøres gjeldene før 1.1.2024. Det haster om vi skal lykkes å reetablere tilliten hos våre kunder og permitteringer kan unngås. Dette er svært alvorlig, avslutter Henning Beltestad.

De berørte selskapene er:

  • Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres
  • Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres
  • Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres