Mowi-sjef Ivan Vindheim er ikke en tilhenger av Finansdepartementets forslag om et prisråd for havbruk.

- Det er ingen grunn til å etablere et byråkratisk og fordyrende prisråd

Mowi mener det eneste som vil fungere for alle aktører er å bruke virkelig oppnådde priser som utgangspunkt for grunnrenteskatten.

Publisert Sist oppdatert

Finansdepartmentet sendte 29. juni høringsbrev om etableringen av prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten.

Mandag er høringsfrist, og Mowi skriver i sitt svar at de støtter Sjømat Norge sitt høringssvar, og understreker at de advarer sterkt mot Finansdepartementets foreslåtte normprisråd og fastsetting av bruttoinntekt i den nye grunnrenteskatten på norsk havbruk.

Foreslår utvidet kontroll

Oppdrettsselskapet trekker frem at det ikke finnes en likvid råvarebørs for laks som til enhver tid representerer markedsprisen for laks. De understreker at selskapenes virkelige priser må være grunnlaget for fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten.

- Laks omsettes i svært heterogene kontrakter både for spot og langvarige kontrakter, hvor det er svært mange attributter som bestemmer prisen. Kontroll kan utføres av skattemyndighetene, som i dag, hvor OECD og internasjonale internprisregler står sentralt, skriver Mowi.

Subsidiært foreslår selskapet at en, basert på erfaringene fra 2023, eventuelt innfører et utvidet kontrollregime for å sikre at skattemyndighetene har nok informasjon til å kontrollere det enkelte selskaps vurdering av markedspris for laks ved merdkant. 

- Et slikt regime vil sikre at man treffer markedsprisen godt for alle selskap, samtidig som man oppnår målet om lavest mulig administrative kostnader, mener de.

Bruke reelle priser

Mowi understreker at det gjentas flere steder i høringsnotatet at; «for selskapene vil det være en fordel å få avklart bruttoinntekten med bindende virkning raskt»

- Det må understrekes at det er em enda større fordel og mye viktigere at man ikke blir feil avregnet for grunnrenteskatt basert på inntekter man ikke har hatt. Den beste måten å sikre et rettferdig inntektsgrunnlag for grunnrenteskatt, er å ta utgangspunkt i reelle priser til oppdretter både for spot og kontrakt, heter det i selskapets høringssvar.

Mowi mener at man med en normpris ikke vil oppnå målet om å treffe markedsverdien best mulig på skatteavregningspunktet (for det enkelte selskap), med lavest mulige kostnader.

- Det virker som Finansdepartementet ikke har prøvd å forstå laksenæringen før man har valgt å foreslå at man bør innføre normpriser for laks, skriver selskapet.

Derfor sier Mowi nei til prisråd:

  • Det eksisterer ingen reell referansepris eller tilnærmet børspris, slik det blant annet gjør for petroleum eller elektrisitet Prisene for laks er svært volatile. En gjennomsnittlig normpris for spot vil ikke fange opp alle variabler som påvirker hvilke priser hvert enkelt selskap oppnår
  • Et normprisråd vil måtte ha en stor organisasjon, som vil gi en høy kostnad, og være en komplisert byråkratisk organisasjon for å muliggjøre en riktig normpris for alle aktører 
  • Kontraktsalg kan ikke måles på gjennomsnitt for en tidsperiode. Hver enkelt kontrakt må vurderes for seg 
  • Kontraktsalg gjøres ikke for å redusere risiko for inntekt etter skatt, men for å bygge marked og kunderelasjoner

Her kan du lese hele svaret til Mowi.