Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortingets finanskomite på fredag. Foto: Dmitry Valberg.
Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortingets finanskomite på fredag. Foto: Dmitry Valberg.

Vurderer lakseskatt

Blir det produksjonsavgift per kilo produsert fisk, eller skal man ha grunnrentebeskatting? Er det i det hele tatt grunnlag for særskatt på havbruk? Det skal næringskomiteen og finanskomiteen gi sine innstillinger til denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken gir finanskomiteen sin innstilling på grunnrenteskatt for havbruk. Også næringskomiteen skal gi sin innstilling på en mulig produksjonsavgift.

Sjømat Norge hadde tirsdag møte med næringskomiteen produksjonsavgiften. Avgiften er foreslått av SV gjennom et dokument 8-forslag, som omhandler en avgift per kilo produsert laks. Målet er at avgiften skal gis til vertskommunene man driver oppdrett i.

Startet i feil ende

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er klare på at det er viktig å ta vare på konkurransekraften og at produksjon av laks ikke blir flyttet ut av landet. Han mener både lakseavgift og grunnrenteskatt kan føre til dette.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Therese Soltveit.
Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Therese Soltveit.

- Før man skal sette en hvilken som helst skatt, må man få svar på om hva som eventuelt gir grunnlag for særbeskatning. Det gjør man gjennom en offentlig utredning av hvordan ulike skatter og avgifter vil slå ut for næringen, sier han til Kyst.no.

- Vanligvis gjøres dette før det foreslås en avgift eller beskatning, men her har man startet først med avgiften og lagt de siste årene med historisk høy laksepris, hvor man har hatt bremsing av produksjon og gunstig valuta som premisser. Jeg tror de har lagt seg blende litt av det kortsiktig bilde, mener Ystmark

Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortingets finanskomite på fredag. Da skal de gi sin innstilling til forslaget om grunnrenteskatt som skal behandles av Stortinget i begynnelsen av juni. Men i praksis vil det som begge komiteene tilrår i sine saker, langt på vei avgjøre fremtidens skatteregler for havbruksnæringen.

- Vi mener det er på tide å senke skuldrene litt og vurderer om det er grunnlag for særbeskatning. Man bør se nøye på det. Det som har preget disse debattene om lakseskatt, er at det er benkeforslag uten elementære evalueringer. Å skulle skattlegge næringen er et såpass prinsipielt spørsmål at man ikke kan ta snarveier, sier Ysmark.

Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, tidligere NSL. Foto: Sjømatbedriftene.
Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, tidligere NSL. Foto: Sjømatbedriftene.

- Skeptisk

Også NSL er i mot at det innføres en grunnrentebeskatning.

- Vi er imot at det innføres en grunnrentebeskatning uten at man ser helheten i skattesystemet for havbruksnæringen, sier administrerende direktør Robert Eriksson til Kyst.no. 

Organisasjonen er også enig med Sjømat Norge når det gjelder en utredning av grunnlag for særskatt.

- Vi ønsker at det nedsettes et offentlig utvalg (NOU) som får i oppdrag å se nærmere å på et helhetlig skatteregime for havbrukssektoren.

Et eventuelt nytt skatteregime påpekes likevel må ivareta to elementer.

- At det totale skattetrykket ikke økes, og at en større andel skatteinntektene bør til gode sees de lokalsamfunn som verdiskapningen faktisk skjer.

- Vi er svært skeptiske til en grunnrentebeskatning slik regjeringen skisserte i forbindelse med utredningen, poengterer han.