Finn Christian Skjennum. Foto: Gustav Erik Blaalid.
Finn Christian Skjennum. Foto: Gustav Erik Blaalid.

- Har aldri sett så stor interesse for postsmolt

Smolt-produsenten Njord Salmon har i 2016 levert 1,4 millioner postsmolt på over halvkiloet. – Jeg opplever at bruk av postsmolt er et av verktøyene som bør benyttes for at næringen skal komme dit de ønsker i videre diskusjon om vekst, sier Finn Christian Skjennum som er administrerende direktør i selskapet.

Publisert

Njord Salmon har siden 2011 utelukkende drevet med postsmolt-produksjon på land på Tjeldbergodden. Deres forretningsidé er å kjøpe inn ferdig sjøvannstilvendt smolt, som så settes inn i store fiskekar med temperert sjøvann.

- Etterspørselen etter postsmolt oppleves som veldig bra. I 2016 har vi allerede levert to batcher med til sammen 1, 4 millioner 5-700 grams postsmolt, og næringen etterspør mer, sier Skjennum.

Full produksjon

Produksjonen på Tjeldbergodden skjer ved hjelp av gjennomstrømnings-teknologi i karanlegg som finnes både innomhus og utendørs, og Skjennum har stor tro på at postsmolt blir viktig for næringen fremover.

- Jeg opplever at bruken av postsmolt er et av verktøyene som må til for at næringen skal komme dit de ønsker når det gjelder biologisk kontroll og produktivitet. Lusebekjempelse og god fiskevelferd er viktig og nødvendig om en ønsker stabile vekstbetingelser i næringen.

Per i dag har Njord en kapasitet på 1,4 millioner 5-700 grams smolt fordelt på to batcher i året og kan levere en enda større postsmolt om det er dette matfiskaktørene ønsker.

- På 400-450 grams smolt er kapasiteten på over to millioner fordelt på tre batcher, opplyser Skjennum.

Vil investere videre i postsmolt

I fremtiden vurderer selskapet å bygge videre på RAS-teknologi.

- Vi har store arealer med ferdigutviklet infrastruktur tilgjengelig på Tjeldbergodden og ser gode muligheter i en videre oppskalering av postsmoltproduksjonen. RAS-teknologien blir stadig bedre og vi kan da utnytte både tilgjengelige vannressurser og infrastruktur enda bedre enn vi gjør i dag.

- Det er en klar trend at næringen nå vil ha større fisk for utsett på dagens sjølokaliteter. Samtidig vil en realisering av nye utviklingskonsepter kreve ytterligere behov for større postsmolt i årene som kommer.