Mattilsynet opphever bekjempelsessone i Troms og Finnmark, hvor Kasteberget er den eneste lokaliteten i sonen. Avbildet er Kleiva Fiskefarms lokalitet Kasteberget. Foto: Kleiva Fiskefarm
Mattilsynet opphever bekjempelsessone i Troms og Finnmark, hvor Kasteberget er den eneste lokaliteten i sonen. Avbildet er Kleiva Fiskefarms lokalitet Kasteberget. Foto: Kleiva Fiskefarm

Opphever bekjempelsessonen for ILA i Troms og Finnmark

Mattilsynet melder de opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

Publisert

Mattilsynet har 27. desember 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke, melder de i en pressemelding. 

Mattilsynet opplyser at ILA ble påvist ved lokaliteten Kasteberget  29. juli 2021, som drives av Kleiva Fiskefarm AS.

Kasteberget er den eneste lokaliteten i bekjempelsessonen og ble tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging ble fullført 25. desember 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 27. desember 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes.

Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner i Troms og Finnmark i henhold til ny praksis.