Administrerende direktør i First Seafood, Andreas Sundnes, sammen med Roy Olsen i samme selskap.
Administrerende direktør i First Seafood, Andreas Sundnes, sammen med Roy Olsen i samme selskap.

Åpner ny lakseforedlingsfabrikk i Bergen 

First Seafood AS åpner ny lakseforedlingsfabrikk i Bergen. First Seafood AS er en del av sjømatselskapet Insula. 

Publisert Sist oppdatert

Den nye lakseforedlingsfabrikken etableres i lokaler som fram til nå har vært benyttet for Insula Produksjon for tilvirkning av fiskekaker i Godvik i Bergen.

- Vi ser en betydelig etterspørselsvekst i eksportmarkedet for laksefiletprodukter og denne fabrikken vil inngå i en allerede etablert struktur i First Seafood for innkjøp, produksjon og salg av lakseprodukter. Sammen med vår eksisterende fabrikk på Kongsvinger vil den nye fabrikken i Bergen gi oss en kapasitet på opp til 30 000 tonn lakseprodukter i året, sier administrerende direktør i First Seafood Andreas Sundnes. 

Fabrikken på Kongsvinger ble etablert høsten 2022 basert på et lignende konsept som etableringen i Bergen med utgangspunkt i et eksisterende bygg for sjømatproduksjon. Kongsvingerfabrikken kjører nå på høy utnyttelse og presterer på plan. 

- Utgangspunktet i Bergen var meget godt med tilgang til det meste av nødvendig infrastruktur, forteller Roy Olsen som først så muligheten da konklusjonen om avvikling av eksisterende produksjon ble tatt. 

Olsen er CCO i First Seafood og har vært sentral i etableringen og oppstarten av Kongsvinger-fabrikken. 

- First Seafood har tegnet en langsiktig leieavtale på lokalene med Victoria Eiendom på 25 år inkludert opsjoner, og etablerer laksefabrikken med et langsiktig perspektiv.

Stram tidsplan

Valget om å etablere Produksjon i Bergen er også tatt med utgangspunkt i god tilgang til sjømatkompetanse i regionen, samt stor tilgang til råstoff fra en rekke aktører med oppdrett på Vestlandet. 

- Vi opplever at planene våre har blitt godt tatt imot fra aktører i næringen og vi er sikre på at vi i fremtiden kan ha en høyere grad av foredling i Norge, sier Olsen. 

- Vi går i gang med etableringen 01.10.2023 etter en meget stram tidsplan og tar sikte på å komme i drift i løpet av Q1-2024, forteller Edgar Heitmann (Insula) som har prosjektlederansvaret for den nye fabrikken. 

- Dette prosjektet blir først og fremst realisert på grunn av svært dyktige kolleger i First Seafood, men vi har hatt et veldig godt samarbeid om prosjektet både med Insulas ledelse og våre eiere, påpeker Heitmann. 

- First Seafood og BAADER har utviklet og tatt i bruk banebrytende teknologi på fabrikken i Kongsvinger. Dette har skjedd i tett samarbeid mellom dyktige sjømatfolk hos First Seafood og et ledende teknisk utviklingsmiljø hos BAADER» understreker Modulf Barstad, salgssjef for Norge i BAADER. 

- Gjennom det nye prosjektet i Bergen vil vi utvikle løsningene ytterligere, noe som vil gi First Seafood det ypperste innen teknologiløsninger for effektiv lakseproduksjon, avslutter Barstad. 

First Seafood vil med den nye fabrikken bli en betydelig aktør av foredlede lakseprodukter i verdensmarkedet og vil styrke sin salgs- og driftsorganisasjon for å kunne betjene markeder i Asia, Europa og USA.