Illustrasjonsfoto smolt: Norges sjåmatråd

Satser 250 millioner på storsmolt

Norway Royal Salmon har inngått en avtale om kjøp av storsmolt fra Fishbase Group AS, og settefisk fra Grytåga settefisk AS.

Publisert Sist oppdatert

Avtalene er på 3 år og har en verdi på 250 millioner kroner. 

Avtalen vil sikre Norway Royal Salmon tilgang på ønsket mengde storsmolt.

- Forskning viser at det er særdeles lønnsomt med storsmolt ettersom man reduserer produksjonstid i sjø, får lavere dødelighet og reduserer luseproblemene, skriver selskapet i en pressemelding.

For Grytåga Settefisk og Fishbase Group er avtalen viktig for å sikre et godt grunnlag for å sikre drift og mulighet for videre ekspensjon, spesielt i «storsmoltsegmentet».

- Vi setter stor pris på at et av Norges største havbruksselskap velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vårt fokus mot større settefisk er fremtiden for norsk lakseoppdrett, meddeler CEO i Fishbase Group AS, Henry M. Thomassen.