Arne Berge daglig leder  i Fishglobe. Foto: Fishglobe.
Arne Berge daglig leder i Fishglobe. Foto: Fishglobe.

Søker utviklingstillatelser på lukket globe

FishGLOBE melder de har utviklet et lukket flytende oppdrettsanlegg som ikke er dyrere å investere i enn vanlige åpne merder – og har søkt om Utviklingstillatese for å dokumentere dette.

Publisert

- I arbeidet med å finne det optimale anlegget for postsmolt oppdrett, har vi knekt koden for å kunne bygge et rimelig anlegg til matfiskoppdrett, uttaler daglig leder Arne Berge i en pressemelding.

FishGLOBEene er globeformede med flytekragen inni, og med plass til fôr og alt utsyr som trengs innunder taket.

Les også: Fishglobe bygger ny fullskala lukket merd

- Dette anlegget for matfisk har dobbelt så stort diameter (44 m), og er på hele 29 000 m3. Det har kapasitet til å holde 3 MTB på det meste – dermed kan en tredoble produksjonen på en matfisklokalitet!, sier Berge

FishGLOBE bygges i PE (polyetylen) – det materialet som oppdretterne foretrekker. Ved å bruke den patenterte løsningen og kanalplater av dette materialet i veggen, så oppnås også nødvendig stivhet til å bygge så store enheter. Innledende globalanalyse viser at anlegget tåler mye bølger, og at med mindre modifiseringer kan den bli enda sterkere.

Gründeren har holdt på siden 2012 med utviklingsarbeidet, og sier at matfiskanlegg har aldri vært fokuset, men postsmoltanlegg.

- Men når resultatene fra utvikling av postsmoltanlegget ble så gode, og det lyses ut Utviklingskonsesjoner, så måtte vi bare øke dimensjonene og kjøre beregninger på et matfiskanlegg også.

De skriver at ferske beregninger viser at ved å bruke samme godstykkelse og veggtykkelse på kanalplatene på matfiskanlegget som brukes på postsmoltanlegget, så tåles bølger på hele 1,5 m (Hs) og 0,85 m/s strøm. Videre utviklingsarbeid vil vise hva den vil kunne tåle etter forbedringer, og hva prisen for dette blir, men alt tyder nå på at dette kan bli et lukket matfiskanlegg som konkurrerer på pris. Investeringskostnaden ser ut til å bli nesten like lav som tradisjonelle åpne merder. Dette er mulig på grunn av rimelig materiale, samt at en her slipper en fôrflåte i tillegg, da alt en trenger av utstyr finnes inne i globen. FishGLOBEene kan til og med flyttes med fisk inni, sier han.

- Dette er kolossalt spennende avslutter han, og håper på interesse for løsningen og godt oppmøte på AquaNor. Der har FishGLOBE AS plass på fellesstanden "Det Marine Vestlandet» på D-333. Der har han også med seg en båtprodusent som bygger hurtiggående og robuste arbeidsbåter i PE – Seahorseboats.

Fakta om FishGLOBEteknologien:

  • FishGLOBE har en patentert løsning med utnyttelse av tilførsels- og avløpsrør til å holde oppe konstruksjonen. Sammen med doble vegger gir dette en sterk struktur – den er svært rømningssikker.
  • Tilførselsrørene er flyttet innover i vannvolumet for å gi bedre innblanding av nytt vann, noe som gir et svært godt vannstrømningsbilde. Dette gir mulighet til å øke fisketettheten til 75kg/m3.
  • FishGLOBE V6 er beregnet på matfiskoppdrett, og er på 30 000 m3.
  • FishGLOBE V5 til postsmoltoppdrett er på 3 600m3, og har plass til 200 000 fisk a 1 kg.
  • I konstruksjonen til FishGLOBE er flytekragen flyttet inn i toppen av tanken, for å kunne motstå større bølgekrefter.
  • Globene er tette i toppen, og har en patentert løsning for flytting av fisk. All fisk tas ut i bunnen av globen ved å redusere vann volumet ved at enheten heves opp av vannet. Dette gjøres enkelt ved at globen fylles med luft med litt overtrykk.
  • De innvendige flytetankene utgjør også samtidig tekniske rom, som inneholder fasiliteter som fôrtank, nødstrøm, reserve oksygen samt fasiliteter for behandling av slam og dødfisk – en slipper egen fôrflåte.