Illustrasjonsbilde fra stormen Ingunn.
Illustrasjonsbilde fra stormen Ingunn.

Mistenker rømming knyttet til 14 merder etter stormen «Ingunn»

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke meldinger om hendelser på oppdrettsanlegg etter stormene i forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

- Vi har frem til og med 6. februar mottatt meldinger om rømming eller mistanke om rømming knyttet til i alt 14 merder, fordelt på åtte lokaliteter etter uværet. Det er tre selskap som har meldt inn disse hendelsene, uttaler de.

Meldingene har kommet fra Midt- og Nord-Norge, men med hovedvekt i Trøndelag.

- Skadene varierer fra skader på hoppenett, til hull i not i ulike størrelser. De aktuelle lokalitetene har laks i størrelser fra ca. 300 gram til 6 kg. Rømmingsomfanget er ikke avklart i noen av hendelsene, legger de til.

De to antatt største hendelsene er på Hitra og Frøya, der det ble funnet opptil 4-5 meter lange rifter i nøtene.

Fiskeridirektoratet svarer

Senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini.
Senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini.

Til Kyst.no forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini at det normalt er arbeidsoperasjoner, og da spesielt avlusing, som fører til flest rømningshendelser.

- Uvær er de siste årene sjelden oppgitt å være en faktor ved slike hendelser. Dette mener vi har sammenheng med et regelverk som nå stiller strengere krav til teknisk standard på anleggene, sier Jdaini.

Hun forteller at oppdrettsselskapene selv oppgir uvær som en vesentlig faktor i 0-7 hendelser årlig. Hun påpeker likevel at direktoratet over tid har sett hendelser hvor omstendighetene er uavklart, og at tallet derfor kan være noe høyere.

- Er det eventuelt noe oppdrettere kan gjøre for å forhindre rømming under slike værforhold? 

- Virksomhetene skal sørge for at anleggene følger gjeldende krav til teknisk standard, drift og internkontrollsystem, sier Jdaini avslutningsvis.

Fiskeridirektoratet vil følge opp hendelsene.