Illustrasjonsfoto av ene lokaliteten til Grieg Seafood Finnmark. Lokaliteten på bildet er ikke en av de omtalte lokalitetene. Foto: Grieg Seafood Finnmark
Illustrasjonsfoto av ene lokaliteten til Grieg Seafood Finnmark. Lokaliteten på bildet er ikke en av de omtalte lokalitetene. Foto: Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark fikk bot av Fiskeridirektoratet

Selskapet beklager feilplasseringene av oppdrettsanlegg og har oppdatert interne rutiner og kontrollsystemer for å sikre at nye og gamle anlegg alltid er plassert i henhold til tillatelsene.

Publisert

Grieg Seafood Finnmark er av Fiskeridirektoratet ilagt et overtredelsesgebyr på 1,4 millioner kroner fordi seks lokaliteter er plassert og utformet uriktig slik at de ikke samsvarer med tillatelsene for lokalitetene, skriver selskapet i en pressemelding.

De feilplasserte anleggene har ligget på samme sted over mange år. I løpet av årene har selskapet tatt i bruk nye teknologiske løsninger og fått ny kunnskap om forholdene rundt anleggene, som strøm- og vannforhold, som har gjort at de har justert plasseringen av merder og flåter.

- Grieg Seafood Finnmark erkjenner at vi har hatt mangelfulle rutiner og internkontroll på plass for å søke om godkjenning av slike endringer. Det beklager vi sterkt, og vi aksepterer overtredelsesgebyret, sier Roy-Tore Rikardsen, regionsdirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Informerte selv om flere feilplasseringer

Grieg Seafood Finnmark har hele tiden samarbeidet med Fiskeridirektoratet for å få alle fakta på bordet i saken. Under et tilsyn på Storvika i Nordkapp kommune i juli 2017 ble feilplasseringen på denne lokaliteten oppdaget og gjort kjent for Grieg Seafood Finnmark.

Selskapet iverksatte umiddelbart en gjennomgang av alle lokaliteter i Finnmark, og oppdaget tilsvarende avvik også for andre anlegg. I tilfellene med størst avvik var over halve anleggene plassert utenfor godkjent område, og ved et tilfelle var anlegget vesentlig større enn tillatelsen.

- Dette tok vi svært alvorlig. Vi tok selv initiativ til et møte med Fiskeridirektoratet der vi informerte om at det var avvik på flere lokaliteter enn tidligere kjent, uttaler Rikardsen.

Denne informasjonen har ført til at overtredelsesgebyret fra Fiskeridirektoratet ikke bare omfatter Storvika, men også feilplassering på lokalitetene Kjøsen, Steinviknes, Hesten, Mårsanjarga og Tinnlandet.

Retter opp avvikene

- For å rette opp avvikene på disse lokalitetene har Grieg Seafood Finnmark enten flyttet de feilplasserte delene av anleggene tilbake til godkjent plassering, fjernet delene som var utenfor godkjent område eller søkt om godkjenning for endret plassering, sier Rikardsen videre.

Grieg Seafood Finnmarks interne undersøkelser avdekket også mindre avvik på andre anlegg. Også disse avvikene har selskapet rettet opp ved å flytte de feilplasserte delene av anleggene tilbake til godkjent plassering, ved å fjerne delene som var utenfor godkjent område eller ved å søke om godkjenning for endret plassering. Fiskeridirektoratet er informert om alle avvikene selskapet har funnet.

Alle feilplasserte anlegg har hele tiden vært plassert innenfor arealet som kommunene har avsatt til oppdrett.

Oppdaterte rutiner skal hindre nye feilplasseringer

Da Grieg Seafood Finnmark oppdaget feilplasseringene gjorde de en fullstendig gjennomgang av eksisterende rutiner og internkontrollsystemer på området, og oppdaterte dem for å sikre at nye og gamle anlegg alltid er plassert i henhold til tillatelsene.

- For eksempel kontrolleres nå plassering av hjørnebøyer under rutinekontroll hver tredje måned, der resultatet logges og kontrolleres av uavhengig tredjepart. Ved etablering av nye anlegg har vi innført dobbeltkontroller av at plassering er i henhold til direktoratets koordinater. Alle skal være trygge på at vi følger alle lover og regler, uttaler Rikardsen.