Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Rapport: Farer og muligheter ved sameksistens for havbruk til havs

- Vi har hentet inn kunnskap for å vurdere sameksistens. Funnene indikerer at nødvendige sikkerhetsavstander varierer mye, og er avhengig av mange forskjellige faktorer, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Det er en økende interesse for de norske havområdene. Nye næringer som havbruk til havs og havvind ønsker å etablere seg havområder som tidligere har vært dominert av fiskeri, skipsfart og petroleum.

- Vi har i 2023 gjort en utredning der vi vektlegger sikkerhetsaspektene, med spesielt fokus på hvor store avstander fiskeri og havbruk til havs bør ha til havvindområder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Rapport fra Safetec ble levert til Fiskeridirektoratet 20. desember 2023.

Vurdering av sikkerhetstiltak

Istedenfor å stenge av store arealer for fiskeri, anbefales det å opprette aktsomhetsområder eller sikkerhetssoner rundt havvindkraftanlegg og turbiner, som hensyntar lokasjonsspesifikke forhold.

- Disse områdene vil synliggjøre arealer med mulige farer, hvor fiskerne bør være aktsomme eller ikke skal ferdes eller fiske, sier Bakke-Jensen.

Flere andre risikoreduserende tiltak som vil øke sikkerheten ved fiskeri i nærheten av havvind, er for eksempel havovervåking, tilrettelagt anleggsdesign og informasjonsdeling.

Videre diskuteres det i rapporten hvordan transittbehov kan løses på forskjellige måter.

- Det er identifisert flere farer og risikoaspekter mellom havvindkraftanlegg og havbruksanlegg, og avstand vil være en effektiv barriere, sier Bakke-Jensen.

Rapporten fremhever også flere mulig synergier med hensyn til sikkerhet. 

- Rapporten er et steg på veien for videre kunnskapsutvikling om havbruk til havs, sier Bakke-Jensen.

Rapport: Utredning sikkerhetsaspekter mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs