Leppefisk. Foto: Therese Soltveit.
Leppefisk. Foto: Therese Soltveit.

Oppdrettere kan risikere å ikke få leppefisk som avtalt

Dersom fiskeren selger rettighetene til å delta i fisket etter leppefisk, er det ikke sikkert lakseoppdretterne får leppefisken de hadde tenkt. 

Publisert

Lørdag femte mai går fristen for innsending til Fiskeridirektoratet av leveringsavtaler for leppefisk ut. Etter dette er det ikke mulig å sende inn slike for årets sesong. Dette er avtaler fiskerne inngår med oppdrettere for levering av et gitt antall leppefisk.

Men denne avtalene vil ikke stå ved lag om fiskeren selges sin rettighet til å delta i fisket, noe man har anledning til, selv midt i fiskeseongen.

Vi har spurt Fiskeridirektoratet om en fisker som kjøper en slik fiskerettighet er pliktig til å overholde eventuell en leveringsavtale fiskeren som solgte fiskerettighetene, allerede har ingått med oppdretter.

- Fiskeridirektoratet legger til grunn at den leveringsavtale som er inngått mellom eier av fartøyet og kjøper for 2018 kun gjelder de to partene, og at det ved et eventuelt salg av fartøy for fortsatt drift (deltakerforskriften § 46) må inngås ny leveringsavtale mellom ny eier og godkjent kjøper. Ny leveringsavtale må sendes til Fiskeridirektoratet, sier kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten i Fiskeridirektoratet.

Dermed kan en oppdretter som tror han har sikret seg levering av et gitt antall leppefisk kunne risikere å stå der med skjegget i merden. Hvordan et slikt avtalebrudd vil forholde seg privatrettslig mellom den opprinneligne rettighetshaveren til fisket og oppdretterne, sier ikke Fiskeridirektoratet noe om.

Kan fiske i området man vil

Myndigehetene har i år har åpnet opp for at det kan fiskes til sammen 18 millioner leppefisk, i samsvar med råd fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Dettte totaltallet er så delt opp i underkvoter på fire millioner leppefisk på strekningen grensen mot Sverige til og med Agder fylke, 10 millioner leppefisk på strekningen fra og med Rogaland fylke til 62° N og fire millioner på strekningen nord for 62° N.

Nytt i år er likevel at totalkvoten kun kan fiskes på av forhåndsregistrerte fartøy, og ingen nye får komme til. Men hvor man vil fiske er fritt.

- Deltakeradgang er ikke tildelt for et spesielt område og det er ikke fylkesbinding eller bostedskrav i bestemmelsen. Når slik deltakeradgang er tildelt en fartøyeier for et bestemt fartøy vil bestemmelsene i deltakerforskriften kapittel 3 (§§ 44 -52) om utskiftning og salg av fartøy mv. i lukket gruppe komme til anvendelse også for de som er tildelt deltakeradgang i fisket etter leppefisk, forklarer Hatten.

Så selv om fiskeren er hjemmehørende i ett område, må han/hun ikke fiske i dette området. Fiskere fra lengst nord kan derfor eksempelvis reise til Agder og fiske opp kvoten der, dersom de vil. For fiskerne som vil fiske i eget område kan risikere at de ikke får fiske det de har beregnet i sitt område.