Torgun Gjefsen i Salmon Group mener fiskevelferd er kjempeviktig og at man må tenke på fiskens beste i alle situasjoner. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

- Noen må tale fiskens sak

Torgun Gjefsen, veterinær og fagsjef i Salmon Group er opptatt av hygiene og fiskevelferd, og mener at risikovurdering er en grunnleggende faktor i oppdrettsnæringen.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hvorfor skal vi ha fokus på fiskevelferd? Spurte hun innledningsvis da hun snakket under et seminar i forrige uke som omhandlet fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår i regi av Kystrederiene og Brønnbåteiernes fagforening.

- Det er et krav om at de som har ansvar for dyr skal ta ansvar for de. De skal behandles godt og beskyttes, inkludert fisk sa hun, og påpekte at noen må tale fiskens sak.

Gjefsen fortalte at velferd og hygiene henger tett sammen, og det er ikke så lett å bare ta hensyn til det ene.

- Velferd er noe som opptar flere og flere, og forbrukerne er opptatt av hvordan fisken har hatt det før den havner på tallerkenen. Fisken skal ha hatt det bra, da blir kvaliteten på produktet bedre. Det gir lavere dødelighet og dermed bedre økonomi på lang sikt.

- Hva er god fiskevelferd?

Gjefsen sa det finnes ikke noe klar definisjon på hva fiskevelferd er, men det er tatt utgangspunkt i fem prinsipper, deriblant frihet fra sult, fra fysisk ubehag, fra smerte, skade og sykdom.  

- Man klarer ikke oppfylle dette 100 % til enhver tid, men la dem utfolde seg innenfor disse rammene.

Velferd påpekte hun gjenspeiles i den fisken som dør. Mye av koden er knekt på smoltsiden, men det dør fortsatt for mye stor fisk.   

-  Så kan vi spørre, hvor lenge har den stått og ikke hatt det bra? Det er ikke god økonomi. Mye av grunnen er fordi vi må behandle når det kommer sykdom og lusepåslag, og det medfører stress for fisken. Ideelt sett, skulle de fått stått i fred i merden, spist og nytt livet.

Gjefsen mente at man må tenke på fiskens beste i alle situasjoner, ikke bare ved behandlinger men også med tanke på nytt utstyr som tas i bruk.

- Man bygger nytt utstyr og tror det skal bli bra, men så viser det seg at det ikke er så bra som man trodde. Man forventer at leverandør har testet utstyret, og at fiskens velferd var i fokus, la hun til.

Risikovurdering

Veterinæren fortsatte å snakke om god hygiene og hvor viktig det er at også utstyr holdes rent for å unngå å smitte fisken.

-  Det hjelper ikke bare å desinfisere, man må også vaske. Dårlig hygiene fører til gode muligheter for økning av antall bakterier og disse kan smitte over på fisken. Har fisken først blitt svekket er det lettere også for virus å infisere fisken, la hun til.

Les også: - Desinfeksjon er ikke nok, det må også vaskes

Hun mente at brønnbåter som legger til merden kan være med på å stresse fisken. I tillegg fraktes fisken fra settefiskanlegg til matfiskanlegg, og deretter til slakteri.

- I en idealsituasjon så hadde man ikke hatt så mye bruk for brønnbåter og servicebåter som man har i dag. Nøtene spyles og utstyr transporteres, noe som fører med seg risiko. Dersom noe går galt i en prosess er det viktig å grundig dokumentere og sette seg inn i hendelsen og finne årsaken til hva som egentlig skjedde.  

- Man må jobbe med forbedring hele tiden. Det koster penger, men man tjener penger på det også, sa Gjefsen avslutningsvis.

Les også: