Leif Magne Sunde i Sintef Ocean er spent på årets TekMar-konferanse, som har et variert program som skal ta for seg helhetsbildet innenfor teknologi og biologi i sjøbasert lakseoppdrett.

Tekmar-konferansen i gang

- Slik dødeligheten er nå, sånn kan det ikke fortsette, sier arrangør og Tekmar-leder Leif Magne Sunde, som understreker at årets program skal forene biologi og teknologi i et helhetlig bilde.

Publisert Sist oppdatert

Leif Magne Sunde er leder for den innovasjonsrettede laksekonferansen Tekmar som starter tirsdag og går over to dager i Trondheim. 

Sunde har et sterkt engasjement for utfordringene knyttet til oppdrett, og forteller at årets konferanse er nummer 21 i rekken, og at over 290 er påmeldte som lover godt for årets arrangement. Det er også over 20 påmeldte oppdrettsselskaper. 

Årets program tar for seg et stort spenn innenfor teknologi og biologi. 

Fiskehelse i førersetet

Leif Magne Sunde i Sintef Ocean er klar for innholdsrike Tekmar-dager.

Tekmar har over flere år satt fokus på hva som er utfordringene og pekt på bidrag for å finne løsninger og veien videre innen sjøbasert lakseoppdrett.

- Med basis i at det skjer mye nå på rammebetingelsessiden, så vil vi i år sette et ekstra tungt fokus på dette. Vi har hatt grunnrentesjokket som kom brått på havbruksnæringen, i tillegg kom Riksrevisjonens rapport og Dyrevelferdsmeldingen arbeides med og kommer i 2024. Fra mange som arbeider med fiskehelse er det frustrasjon over handlingslammelse, også etter Havbruks-utvalgets NOU, – skal oppdrettslaksen få en stemme inn i fremtidig forvaltning? Vi må håpe at også oppdrettslaksens interesser kommer tydeligere frem i de regelverk som utvikles, sier Sunde.

- Hvis man ser en linje gjennom Riksrevisjonens rapport, Havbruks- utvalgets NOU, og den kommende Dyrevelferdsmeldingen, så er man jo avhengig av at disse må henge sammen, og noen konkrete aksjoner må skje fremover for å få vekst og bransjen i riktig retning, legger han til.

Les også: Her filmer Brennpunkt under Tekmar-konferansen

- Må komme krav

Sunde mener et viktig tema som tas opp på årets konferanse er dødelighet og fiskevelferd, som er ytterligere aktualisert med flere store dødelighetshendelser og mediesaker i havbruksnæringen de siste månedene.

- Det er veldig viktig å gjøre noe konkret med all den dødeligheten havbruksnæringen opplever, som er elefanten i rommet, og som man egentlig ikke tør å snakke om. Man snakker seg rundt den, og man tør ikke helt å ta tak i det, men det er dødeligheten som er det store problemet, og jobb nr. 1 nå, sier han.

At oppdrettere må nødslakte og selge fisk på tre kilo mener han ikke er holdbart.

- Å ikke kunne produsere en laks på 4-5 kilo, ble sett på som skammelig tidligere, og slik kan det ikke fortsette. Slik dødeligheten for norsk oppdrettslaks er nå, sånn kan det ikke fortsette. Lakseproduksjonen har ingen omforente mål. Et mål som krever mot å diskutere er dødelighet, og om en skal sette tall på dette. Det er ikke flere utredninger som trengs, det er klare mål og ambisjoner, samt arbeid med konkrete tiltak, fundamentert på modig ledelse for å få laksen ut av det uføret den står i, sier Sunde.

Han mener videre at man må diskutere om det skulle kommet krav om overlevelse, veksthastighet, fôrfaktor og superiorandel inn i trafikklyssystemet?