Denne laksen har store sår på kroppen, og ble funnet da Mattilsynet hadde uanmeldt kontroll av oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten for noen uker siden.

Gigantbot til SalMar etter uanmeldt besøk

Mattilsynet har varslet oppdrettsgiganten SalMar om et rekordgebyr på grunn av dårlig fiskevelferd. Et uanmeldt tilsyn avdekket store mengder død og alvorlig syk laks i merdene til verdens nest største oppdretter.

Publisert

Det skriver NRK i en sak torsdag.

Gebyret som er varslet, er etter det NRK erfarer på nesten 1,7 millioner kroner. Det er maks av hva Mattilsynet kan ilegge.

Bakgrunnen er et uanmeldt tilsyn som Mattilsynet gjorde sammen med Kystvakten i midten av april på Trøndelagskysten. Etaten dukket opp på ti ulike anlegg som tilhører forskjellige selskaper. Så langt er det bare SalMars virksomhet på Hjortøya utenfor Rørvik som har fått varsel om gebyr.

Mattilsynets avdelingssjef i Namdal, John B. Falch, sier at tilsynet i april avdekket mye syk og dårlig fisk.

- På flere av anleggene var det store problemer. Det var mye fisk med store sårskader, såkalte vintersår, forteller avdelingslederen.

Torsdag kom også konklusjonen fra Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksnæringen. Der kaller de myndighetenes arbeid med fiskehelse og -velferd for kritikkverdig.

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran sier til Kyst.no at ansvaret for fiskens helse og velferd ligger først og fremst hos oppdretter.

- Men som rapporten viser, så har ikke myndighetene gjort nok for å sikre at næringen ivaretar fiskehelsen og fiskevelferden i tilstrekkelig grad, sier Skjæran.