Et spesialkonstruert kar for å telle lus og undersøke fisk var det som stakk av med seieren forrige gang Fiskevelferdsprisen ble delt ut. På bildet sees f.v. Pål Mugaas Jensen, Norsk Fiskeoppdrett/LandbasedAQ; Ewa Harasimczuk og Brit Tørud fra Veterinærinstituttet; Stine Kolstø, regionleder vest i Åkerblå og Nina Stangeland NCE Seafood Innovation Cluster.

Ber om kandidater til Fiskevelferdsprisen

Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet, som er en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, fortsetter letingen etter kandidater til Fiskevelferdsprisen og det trenger vi hjelp til.

Publisert Sist oppdatert

Vi ser at mange gjør mye bra for fiskevelferden. De som vil dele erfaringene sine, vil vi gjerne presentere.

Vi vil fortsette å løfte fram de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk-matfisk eller stamfiskfasen.

Konkrete tiltak som virker

- Begrepet konkret er sentralt her. Man må vise til mer enn bare planer, ord og satsinger, som skal munne ut i «noe», sier veterinær Brit Tørud, initiativtakeren til prisen.

Hun utfordrer derfor bedriftene, på alle nivåer, fra ledere til røktere, men også utstyrsprodusenter, fiskehelsepersonell og forskere, til å stå frem med konkrete tiltak som de har innført.

Som eksempler trekker Tørud frem noen som har:

• utviklet teknologi som på en eller annen måte har bidratt til at fiskevelferden i bedriften eller bransjen har blitt bedre

• utviklet smarte system for miljøovervåking som sikrer godt miljø for fisken

• utviklet måter å lese fisken på – hva er det fisken foretrekker?

• gjort små dagligdagse tiltak som gjør at fisken får det bedre

• bruker kjent utstyr på en bedre måte

• gjort gode erfaringer med enkle, konkrete tiltak for å hindre smittespredning (sjukdom fører til svært dårlig velferd for mange)

• endret organisering av arbeidet på anlegget

• utviklet nye velferdsindikatorer, eller en praktisk systematisering av bruken

Åkerblå sitt spesialkonstruerte kar for å telle lus og undersøke fisk, som igjen har klart bedret velferden for fisken som håndteres, var det som i 2022 stakk av med Fiskevelferdsprisen. Prisen vant de i skarp konkurranse med fem andre kandidater; AquaByte, Optoscale, Anteo, Napier og forskerne bak IPN QTL.

Hva er Fiskevelferdsprisen?

- Fiskevelferdsprisen er innstiftet som en årlig utdeling for å stimulere til økt kompetansedeling og bedre fiskevelferd, forklarer Kristin Gismervik fra Veterinærinstituttet.

Prisen ble første gang utdelt i 2021, og vinneren mottok da diplom og to gavesjekker, hver på 10 000 kroner, donert av næringsaktørene Aino AS og NCE Seafood innovation cluster.

I 2023 vil Fiskevelferdsprisen bli delt ut under Aqua Nor-messen i Trondheim.

Dersom du ønsker å bidra til prisen, dennes kunnskapsformidling eller donere premie ta kontakt med Fiskevelferdsforumet eller Norsk fiskeoppdrett (se kontaktinfo under).

Tips kan sendes til:

Pål Mugaas Jensen, fagansvarlig Norsk Fiskeoppdrett

Kristine Gismervik, Veterinærinstituttet