Foto: Mattilsynet.

Kontrollområde for bekjempelse ILA er fastsatt i Moskenes og Flakstad kommuner, Nordland

Mattilsynet har 24. november 2015 vedtatt å opprette kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kontrollområdet opprettes rundt sjølokaliteten 34337 Olstind i Moskenes kommune. Eier av lokaliteten er Lofoten Sjøprodukter AS, melder Mattilsynet i en pressemelding.

Kontrollområdet opprettes ved å endre forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA hos akvakulturdyr i Vestvågøy kommune, Nordland. Forskriften vil etter endringen gjelde Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen rundt Olstind når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften.

Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som varer i to år.