Flatanger og Åsen Settefisk er pionerer i omdanning av slam til plantegjødsel. Foto: Flatanger Settefisk
Flatanger og Åsen Settefisk er pionerer i omdanning av slam til plantegjødsel. Foto: Flatanger Settefisk

Settefisk og landbruk - en god kombinasjon

- God inntjening over tid, en solid egenkapital og forventninger om fortsatt positiv utvikling.

Publisert

Det skriver styret i Åsen Settefisk AS i årsberetningen for 2017. Og mer presist kan det vel ikke sies når virksomheten går på skinner. Selskapet fikk i fjor inntekter på vel 39 millioner kroner, et driftsresultat på vel 9 millioner kroner. En driftsmargin på 23% er noe bedre enn snittet for de tre siste årene. Driftsresultatet i datterselskapet Flatanger Settefisk AS ble  vel 19 millioner kroner av en omsetning på 94,6 millioner kroner.

Store investeringer

I perioden 2015-17 har selskapet investert i ny og banebrytende teknologi i rensing av avløpsvann og behandling av frarenset fiskegjødsel. På dette området har Åsen Settefisk sammen med datterselskapet Flatanger Settefisk hatt flere, parallelle forskningsprosjekter i samarbeid med institusjoner innenfor landbruket. Målet med disse prosjektene er å finne metoder for å utvikle høyverdige produkter av fiskegjødsel som kan brukes til plantedyrking i landbruket. Selskapene regner seg som pionerer på dette området.

Solide eiere

Åsen Settefisk AS eies av Midt-Norsk Havbruk AS og SinkabergHansen AS med vel 40% på hver, og Emilsen Fisk AS med knappe 18%. Avsetningen på settefiskproduksjonen skulle derfor ikke være et problem.