Utblanding av Alpha Max. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Nodland.

Folkehelsa: Nedgang i behandlingsdoser av lakselusmidler

De endelige legemiddeltallene fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang i lakselusmidler målt i behandlingsdoser. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett er fortsatt høyt. Salget av antibakterielle midler (antibiotika) viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm har økt sammenlignet med 2014. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Fortsatt store problemer med resistent lakselus

Økningen i bruken av midler mot lakselus, målt i kilo, fortsatte i 2015. Utviklingen i 2015 tyder på at norske lakselus fortsatt har høy grad av resistens mot legemidler. Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009.

Målt i behandlingsdoser er det imidlertid en svak nedgang i forbruket (Kilde: Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen).

Det var en økning i bruk av diflubenzuron, emamektin og hydrogenperoksid, mens bruken av azametifos, cypermetrin, deltametrin og teflubenzuron viste en viss nedgang.

I 2015 var bruken enda mer forskjøvet mot hydrogenperoksid. Forbruket nær firedoblet seg fra 2013 til 2014. I 2015 var økningen på 37 prosent målt i tonn. Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og mot amøbegjellesyke. Statistikken viser samlet salg som 100 prosent hydrogenperoksid.

Fortsatt marginal bruk av antibakterielle midler

Salget av antibakterielle midler til bruk på oppdrettsfisk i Norge har variert i perioden 2009-2015, men fordi salget er svært lavt kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, er endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk marginale og salget er svært lavt; mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur.

Salg av midler mot innvollsorm øker

Salget av midler mot innvollsorm var avtagende i perioden 2004-2010. Fra 2011 har salget av praziquantel økt. I 2015 var det en kraftig økning i salget.

Andre midler

Forbruket av soppmidlet bronopol var relativt stabilt i perioden 2010-2012, Med unntak av i 2014 har det i årene etter vært en kraftig økning i forbruket.

Isoeugenol er et beroligende middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering. Forbruket av dette midlet har økt kraftig etter at det fikk markedsføringstillatelse i 2013.

Tabellene 1 til 5 viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2006-2015. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

De forskjellige legemidlene brukes og doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2016.

1) Estimert salg

2) Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse mai 2013.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med:

Professor Kari Grave, (kari.grave@nmbu.no) og professor Tor Einar Horsberg (tor.e.horsberg@nmbu.no), NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.