Foto: Donau Soja

Mener CO2-avtrykket til fiskefôr kan reduseres med 41 prosent

Klimaavtrykket til fiskefôr til norsk sjømat skal kunne reduseres kraftig ved å erstatte brasiliansk soya med sertifisert europeisk soya. Det kommer frem i forsking bestilt av de europeiske soyaprodusenters forening.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dersom norsk laksefôr bytter til sertifisert europeisk soya, vil det kunne kutte 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjør nesten tre prosent av Norges totale utslipp. Det har forskning bestilt av de europeiske soyaprodusenters forening vist.

Forskningen skal vise at karbonavtrykket til én kilo Europe Soya-sertifisert soyaproteinkonsentrat (SPC) er på 1,6 kg CO2-ekvivalenter. Dette er 4,2 ganger mindre enn den brasilianske SPC-standarden (6,7 kg CO2-ekvivalenter per kg SPC).

Beregningen tok hensyn til utslippene tilknyttet landbruksproduksjon, SPC-prosessering og transport. Forskerne oppdaget at arealbruksendringen sto for den største andelen av potensielle utslippskutt. I tillegg viste resultatene reduserte transportutslipp for Europe Soya-sertifisert SPC sammenlignet med den brasilianske standarden.

Sertifisert europeisk soya mener de er mer bærekraftig med redusert bruk av plantevernmidler og støttende til europeisk økonomi og landbruk. De mener også det skaper en økt motstandsdyktighet fra importert soyaforsyning fra Sør-Amerika. 

- Oppdrettsnæringen er sterkt avhengig av å skaffe soyaproteinkonsentrat (SPC) fra Brasil. Denne importen er ofte relatert til sosiale og miljømessige utfordringer som avskoging og arealbruksendringer. Den nye forskningen viser at et skift fra brasiliansk standard til Europe Soya-sertifisert SPC vil kunne redusere CO2-utslippene betydelig. Det er viktige nyheter for norsk oppdrettsindustri å ta hensyn til, sier Marija Kalentic, administrerende direktør i Donau Soja. 

Hun legger til at mer enn 4700 bønder i Kroatia, Serbia og Romania dyrker soya til bruk for sjømatnæringen som sertifisert Europe Soya SPC.

Fakta fra forskningen:

  • Europa trenger 40 millioner tonn soya årlig. 30 millioner tonn er hovedsakelig genmodifisert soya fra Sør-Amerika og USA. Mens det i EU kun er plantet soya på 1 prosent av dyrket areal, utgjør det 70 til 80 prosent i land som Brasil og Paraguay. Frem til 2025 kan halvparten av EUs soyaimport erstattes av soya med europeisk opprinnelse.
  • For gjennomsnittlig norsk laksefôr vil en fôrblanding med Europe Soya-sertifisert SPC har 41 prosent lavere klimagassutslipp (CO2-ekv) sammenlignet med brasiliansk standard SPC
  • Karbonutslippet fra 1 kg Europe Soya-sertifisert soyaproteinkonsentrat (SPC) er på 1,6 kg CO2-ekv. Dette er 4,2 ganger mindre enn den brasilianske SPCen (6,7 CO2-ekv. / Kg SPC). 
  • Donau Soja er en uavhengig, ideell og medlemsbasert organisasjon med over 275 medlemmer fra mer enn 25 land
  • Organisasjonen jobber for en bærekraftig, trygg og europeisk proteinforsyning. Donau Soja fremmer to standarder: Donau Soja og Europe Soya (avhengig av opprinnelse innenfor Europa), som begge står for kvalitet og opprinnelseskontrollert soya