Guddalstrappa. Foto: Tore Furdal.

Departementet legger HI- og NSL-ballen død

I går offentliggjorde Havforskningsinstituttet (HI) og Nærings-og fiskeridepartementet redegjørelsen fra HI, på NSLs bekymringsmelding. Ifølge departementet ble denne overleverte allerede før "oppvaskmøtet" mellom partene. At ballkastingen mellom partene fortsetter uttrykkes også at ikke vil påvirke den videre prosessen i saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ingrid Dåsnes, kommunikasjonssjef for fiskeriministeren, forteller at redegjørelsen var unntatt offentligheten i en periode ettersom det var et internt innspill til en sak.

Les også:Havforskningen tilbakeviser NSL-kritikk

- Både bekymringsmeldingen fra NSL og redegjørelsen fra HI lå til grunn da vi kalte partene inn til møte for flere uker siden, opplyser Dåsnes.

Dåsnes viser til at det var bred enighet mellom både HI og NSL i slutten av møtet.

- I hovedsak var det enighet om at man gjenoppretter et faglig internasjonalt råd for HI. Disse skal også gå gjennom rapportene til HI på faglig grunnlag, da departementet ikke kan bedømme dette, konkluderer hun.

Etablering av det vitenskapelige rådet og evalueringen av forskningen ligger ifølge Dåsnes et stykke frem i tid.

NSL sier de forbereder et offentlig svar på redegjørelsen over helgen. Er det noen hensikt i forhold til departementet at saken fortsetter som en kasteball mellom partene? 

- Det må den gjerne gjøre, men slik jeg oppfatter det er vi kommet frem til en enighet om en videre prosess og vi forholder oss til den, konkluderer hun.

IReferat fra møte 310316 om samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet (HI) og Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) i slutten av mars, oppsummerer Statsråden følgende:

  1. NSL og HI ble oppfordret til å gå i direkte dialog med hverandre.
  2. Departementet vil invitere NSL til et møte hvor man informerer nærmere om hvordan forskningsresultater brukes som grunnlag for politikkutvikling.
  3. Departementet vil invitere til en rundebordskonferanse etter at man har fått erfaringer med modellene for forvaltning av de nye produksjonsområdene.
  4. Faglig råd for HI skal reoppnevnes. Det vil være naturlig at dette gjør en nærmere vurdering av det omtalte forskningsprosjektet i Guddalselva.
  5. HIs fagmiljøer vil rutinemessig bli gjenstand for nasjonale evalueringer i regi av Norges forskningsråd.