Laksen har lenge vært en kjent kilde til Omega-3. illustrasjonsfoto.

Overraskende ny Omega-3 konklusjon

Omega-3 fettsyrer har kanskje ikke den forebyggende effekten mot hjerteinfarkt som tidligere har vært antatt. Kyst.no har tatt en prat med en programleder ved Havforskningsinstituttet om de overraskende funnene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det europeiske legemiddelkontoret har nylig slått fast at omega 3-fettsyrer ikke beskytter mot hjerte- og karsykdom, og opplyser at de derfor fjerner sin anbefaling om å ta omega 3 for å forebygge nye hendelser ved hjerteinfarkt.

- Man hadde store studier for cirka tjue år siden som tydet på at omega-3-fettsyrer kunne beskytte mot komplikasjoner ved hjerteinfarkt, men siden det, har det kommet nye studier som konstaterer at det ikke har en effekt, uttaler medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til nettsiden Dagens medisin.no. 

Programleder for trygg og sunn sjømat, Livar Frøyland ved Havforskningsinstituttet etterspør mer forskning og sier det blir for tidlig å konkludere med effektene av Omega-3. Foto: ved Havforskningsinstituttet.

Anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontoret blir nå sendt videre til EU-kommisjonen.

Det var Dagbladet.no som først omtalte denne saken i riksmedia. (låst sak).

Programleder Livar Frøyland ved Havforskningsinstituttet sier til Kyst.no at han ble overrasket over funnene, ettersom det har vært så enormt mange studier tidligere som har vist det motsatte.

- Men, jeg er ikke overrasket over at det gjøres ny forskning som finner andre resultat enn tidligere studier. Det kommer alltid forskning som viser en gunstig effekt, og noen studier som viser ingen effekt og noen ganger viser en ugunstig effekt. Når det gjelder hjerte- og karsykdommer og omega-3 fettsyrer har det vært en veldig stor forskningsaktivitet og det har vært mange studier på nettopp dette. Men så har det kommet noen nye studier i den senere tid som ikke finner den samme effekten for å forebygge hjerte- og karsykdommer som tidligere forskning har vist.

- Spennende resultater

Frøyland mener man enda har en vei å gå når det gjelder dokumentasjon og kartlegging av Omega-3 og effekten det kan ha mot ulike sykdommer. 

- Jeg mener det er spennende med ny forskning på dette temaet så det tar vi med oss, men samtidig så er jeg litt der at jeg føler vi trenger enda mer forskning på dette temaet før vi virkelig slår fast at slik er det ikke lengre, sier han til Kyst.no. 

- Det er for all del veldig tungt når det europeiske legemiddelkontoret konkluderer med at de ikke lengre anbefaler medisiner med omega-3-fettsyrer for å forebygge ytterligere komplikasjoner etter hjerteinfarkt. Men samtidig er dette et legemiddelkontor, og dette dreier seg om dokumentasjon som legemiddel.

Det som har vært sterkest dokumentert rundt effektene av omega-3 påpeker han er forebygging mot plutselig død som følge av hjertestans, og til en viss grad forebyggende mot hjerte- og karsykdom.

- Det som jeg oppfatter de viser til er fravær av forebyggende effekt mot ytterligere komplikasjoner etter et hjerteinfarkt eller å forebygge et hjerteinfarkt nummer to som er annerledes enn å generelt forbygge mot hjerte- og karsykdom, sier han. 

Fortsatt positiv til sjømat

Programlederen mener de nye studiene og kunnskapsoppsummeringene selvsagt har noe for seg, men påpeker at det har vært såpass stor dokumentasjon tidligere at det er for tidlig å sette to streker under svaret.

- Jeg vil si det blir veldig spennende å se forklaringen på hvorfor omega-3 fettsyrene ikke virker forbyggende mot hjerte- og karsykdommer, som tidligere studier har kommet frem til. Forskningen er hele tiden i utvikling og det er jo det som er så fascinerende med å drive med dette. Man lærer noe nytt hele veien, poengterer han.

Denne saken mener han dreier seg om omega-3 fettsyrer som enkeltstoffer, det vil si som kosttilskudd eller mer presist som et legemiddel til pasienter.

- Meg bekjent er det ikke noen som har vist at mager og fet fisk ikke lenger har helsebringende effekt. Omega-3 fettsyrene har vært brukt som en markør for sjømatinntak samt også langt på vei en fanebærer av den positive helseeffekten ved å spise sjømat. Fisk og annen sjømat bidrar også med en rekke andre viktige næringsstoffer som jod, vitamin D og proteiner av høy kvalitet. Det er derfor behov for forskning for å forstå helseeffektene ved å spise sjømat, ikke bare enkeltkomponenter, avslutter Frøyland.