Illustrasjonsbilde av kveite. Foto: Magnus Petersen.
Illustrasjonsbilde av kveite. Foto: Magnus Petersen.

Samarbeidsprosjekt for utvikling av kveiteoppdrett har startet

Flere næringsaktører og forskningsinstitusjoner samarbeider i det nye prosjektet “Yngelproduksjon i kveiteoppdrett”. Gjennom dette vil de danne grunnlaget for eget avlsprogram for kveite.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektet opplyses skal danne et grunnlag for en kunnskapsbasert videre utvikling av stamfiskbestand og avlsarbeid på kveite, som et ledd i styrking av yngelproduksjonen. Det skal også sikre prosessen med videre utvikling av kveite som oppdrettsart.

Administrerende direktør Edvard Henden opplyser at forskningsprosjektet skal gå over fire år. - Vi er svært glad for støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd til prosjektet. Foto: Nordic Halibut.
Administrerende direktør Edvard Henden opplyser at forskningsprosjektet skal gå over fire år. - Vi er svært glad for støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd til prosjektet. Foto: Nordic Halibut.

Hovedområdet for forskningen som skal gjennomføres er stamfiskprosessen, der en skal følge opp utvalgte rekrutter med kjent stamtavle med henhold til ernæring spesielt og utvikling. 

- Spesielt skal vi undersøke ulikt innhold av fosfolipid i fôret. I tillegg skal undersøkes rognkvalitet, med mål om å utvikle en metode/rutine for å måle rognkvalitet i produksjonen. Samt evaluere stamfiskprosessen, sier administrerende direktør Edvard Henden i Nordic Halibut til Kyst.no.

Videre skal de undersøke melkekvaliteten for å kunne bedømme den, og se om det er mulig å utvikle protokoll for utvalg av melke med kjent/stabil kvalitet til bruk innen ordinær produksjon.

- Vi skal også se på om det er grunnlag for en kommersiell protokoll for bruk av fryst melke fra kveite (kryogen preservering), som også vil være viktig avlsmessig verktøy i stamfiskprosessen, legger han til. 

30 millioner

Prosjektet går over fire år fra 2018 til 2021, og vil ha en total kostnadsramme på om lag 30 millioner over fire år. 12,1 millioner er gitt i støtte fra Norges Forskningsråd.

 - Støtte fra Forskningsrådet er en forutsetning for å gjennomføre de tre hovedområder i prosjektet. Disse er ernæring rekrutter/stamfisk, rognkvalitet og melkekvalitet.

Henden påpeker at de kunne gjort arbeidet med rekrutter i stor grad selv, men med store hull i kunnskapen omkring dette.  

Nordic Halibut:

  • Nordic Seafarms ble stiftet i 1995, og er en av fire som driver med oppdrett av Atlantisk Kveite i Norge. Selskapet skiftet navn og fusjonerte med datterselskapet Nordic Halibut i 2015.
  • Nordic Halibut har nå hånd om alle ledd i produksjonen, fra stamfisk til matfisk, via avdelingene Midsund, Askøy, Averøy og Eide.
  • Hovedkontor og salgsavdeling er lokalisert i Bergen, og derfra selges kveiten til både inn og utland.

Samarbeidsprosjekt

I prosjektet deltar disse fire bedrifter, Nordic Halibut AS, Sogn Aqua Juvenile AS, Sande seafarm production AS og Cryogenetics AS (kryogen preservering). I tillegg er de fire forskningsmiljøne Nofima (sunndalsøra), CIGENE (Ås, DNA analyse), Universitetet Nord og NTNU (fakultet for naturvitenskap) med på laget.  

Prosjektansvarlig er Nordic Halibut AS, med administrativ ansvarlig Edvard Hoem (CFO) og prosjektleder Leif Berg.

– Som et samarbeidsprosjekt er ansvaret ellers regulert av en konsortieavtale, legger Henden til.

Prosjektet hadde startdato første januar 2018, og arbeidet med genetisk kartlegging er i gang, samt også prøvetaking og frysing av melke, opplyser Henden