Ph.d.-kandidat Isabel Sofía Abihssira Garcíaskal. Foto: Nord universitet.

Ser nærmere på mikroplast i havbruksnæringen

Ph.d.-kandidat Isabel Sofía Abihssira Garcíaskal skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Bodø), Nord universitet.

Publisert Sist oppdatert

Mikroplast er allestedsnærværende i det marine miljøet, og deres innvirkning på levende organismer har gitt bekymring de siste årene. Mikroplastisk forskningsfelt er relativt ungt.

Nye metoder er etablert for studien, men det er fortsatt mange usikkerheter rundt virkningen av mikroplast i miljøet og organismer, som det stadig utvikles nye protokoller for. I denne oppgaven etablerte hun en ny protokoll for å studere celleresponsen på mangfoldig mikroplast, der celledødelighet og mikroplastakkumulering i celler ble kvantifisert ved avbildning av flowcytometri.

- Gjennom denne protokollen fant vi at immunceller fra svært forskjellige arter av økonomisk og økologisk betydning, atlantisk laks og blåskjell, hadde en betydelig annen respons på forskjellige mikroplastiske polymerer. I tillegg avdekker denne oppgaven potensialet til forskjellige mikroplastiske polymerer for å binde forurensninger assosiert med oppdrett av atlantisk laks, og antyder at mikroplast kan fungere som vektor for forurensende stoffer fra dette fiskeoppdrettsanlegget til ikke-forurensede miljøer, noe som øker miljøpåvirkningen fra havbruk.

Samlet sett gir denne oppgaven nye teknikker for å studere virkningen av mikroplast i levende organismer, informasjon om mikroplastpåvirkning i laks og blåskjell, og belyse mikroplastens rolle for å påvirke miljørisikoen ved fiskeoppdrett.

Om kandidaten

Isabel ble født i Spania i 1993. Oppvokst ved Middelhavskysten, utviklet Isabel en lidenskap for at havet skulle være barn, som senere ble en del av hennes profesjonelle liv da hun gjorde sin bachelor i marin vitenskap. I løpet av sin mester studerte Isabel den negative effekten av mikroplast på fisk, hvorpå hun sammen med en venn opprettet en frivillig organisasjon kalt Thalassoplastic for å øke bevisstheten om plastforurensning.