Studien er gjort på gravide fra hele landet. En slik oversikt over omega-3-nivåene til norske gravide har ikke vært tilgjengelig før nå. Fotograf: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet

Har kartlagt omega-3-nivåene til gravide

I en ny studie har forskere for første gang undersøkt omega-3-nivåene til gravide fra hele landet. De så at det var de gravide som tok kosttilskudd som hadde de høyeste nivåene av omega-3 i kroppen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Studien er gjort på 203 gravide, og er en del av den omfattende Liten i Norge- studien. 

Forskerne så at både de gravide som tok omega-3- tilskudd og de som spiste mye sjømat, hadde mer av de marine omega-3-fettsyrene i blodet enn de som ikke gjorde det.

– Selv om funnene var som forventet, er dette likevel den største studien som har dokumentert en slik sammenheng mellom inntak av sjømat og kosttilskudd, og omega-3-nivåer hos gravide, sier forsker Pedro Araujo i en sak publisert på HI sin hjemmeside.

– Vi har også etablert referanseverdier for omega-3 hos gravide fra et stort utvalg av befolkningen. Frem til nå har dette ikke vært tilgjengelig i Norge, sier Araujo.

Hvor mye omega-3 trenger gravide?

En referanseverdi sier noe om hva som er normal mengde av et stoff i blodet. Ved å regne ut gjennomsnittet av de laveste verdiene og gjennomsnittet av de høyeste verdiene, finner man referanseverdien, eller normalverdien, innenfor dette.

– Noen studier har indikert mangelen på slike referanseverdier for gravide. Dette er en periode hvor kroppen trenger mer av de marine omega-3-fettsyrene på grunn av fosterets utvikling, sier Araujo.

Spesielt omega-3-fettsyren DHA er viktig å ha nok av under graviditeten, fordi da bruker fosteret av moren sitt lager. I siste trimester i svangerskapet og i de første leveårene, går hjernen vår gjennom en enorm vekst. DHA er særlig viktig for hjerneutviklingen til spedbarn.

– Disse tallene vil være svært viktig for fremtidige studier på gravide og omega-3, og vil si noe om hvem som står i fare for å få både for mye omega-3 og for lite, sier Araujo.

Fakta: Omega-3:

  • Det finnes to hovedtyper av omega-3-fettsyrer i kosten.
  • Vegetabilsk omega-3 finnes hovedsakelig i planter og dyr fra landbruket. De høyeste nivåene finnes i en del planteoljer.
  • Marint omega-3 finnes nesten utelukkende i fisk og annen sjømat. Dette er en av grunnene til at helsemyndighetene anbefaler sjømat som en del av kostholdet. Spesielt fet fisk inneholder mye omega-3-fettsyrer.
  • Tran og andre fiskeoljer har også høyt innhold av de marine omega-3-fettsyrene.

Tall fra hele landet

Funnene i studien samsvarer med lignende studier i andre land. Men Araujo mener denne studien har en ekstra styrke.

– I andre land, for eksempel Japan, er referanseverdiene ofte basert på en gruppe fra kun én by eller del av landet. Og dersom denne byen ligger nærme sjøen, og befolkningen spiser mye fisk, vil ikke dette være representativt for resten av landet, sier Araujo.

Deltakerne i Liten i Norge- studien er fordelt over hele landet, og gir dermed et bedre bilde av nivåene til norske gravide.

– Det er viktig at vi har fått på plass slike tall for gravide i Norge. Dette er også noe som mangler verden over, sier Araujo.

Kun en tredjedel fulgte kostrådene

I tillegg til blodprøver måtte også alle deltakerne levere inn spørreskjema der de svarte på forskjellige spørsmål om kostholdet sitt.

Kun i underkant av en tredjedel av deltakerne rapporterte at de spiste sjømat til middag i tråd med de norske kostrådene, som er fisk til middag to til tre ganger i uken.

Men 77 prosent av deltakerne sa at de tok omega-3-tilskudd i graviditeten.

– Dette viser at det er en gruppe som er bevisste på at disse fettsyrene er viktige, men at de velger å ta supplement i stedet for å spise fisk, sier Araujo.

Helsemyndighetene anbefaler at gravide får i seg minst 200 mg av den langkjedede omega-3-fettsyren DHA daglig

Referanse:

Araujo, P., Kjellevold, M., Nerhus, I., Dahl, L., Aakre, I., Moe, V., ... & Markhus, M. W. (2020). Fatty Acid Reference Intervals in Red Blood Cells among Pregnant Women in Norway–Cross Sectional Data from the ‘Little in Norway’Cohort. Nutrients12(10), 2950.

Lenke: https://doi.org/10.3390/nu12102950