Figur: Pasteurella spp. Infeksjon hos laks (A,B) og rognkjeks (C,D). Foto: Rebecca Marie Ellul/UiB
Figur: Pasteurella spp. Infeksjon hos laks (A,B) og rognkjeks (C,D). Foto: Rebecca Marie Ellul/UiB

- Viktig at vi tar denne sykdommen på alvor

Pasteurellose har i flere år vært en av de alvorligste sykdommene som rammer oppdrettet rognkjeks. Karakteristiske kliniske tegn som en lett ser er hvite flekker på huden, sår i kjeve regionen og ved brystfinnene og noen ganger hvite lesjoner rundt øynene. Dødeligheten ved utbrudd av sykdom kan være akutt og svært høy. 

Publisert

Anita Rønneseth er forsker ved Institutt for biovitenskap (BIO) på UiB. Hun forteller til Kyst.no at i deres forsøk finner de at fisk som overlever smitte har Pasteurella bakterier i hodenyre når den testes en tid senere.

- Det betyr at fisken er friske bærere av bakterien, og sykdom kan da utløses av ytre betingelser som stress etter håndtering. Infeksjoner som medfører sykdom og død hos fisk er uetisk og må forhindres, legger hun til.

Testet vaksine

Rønneseth mener fiskevelferden må ivaretas og det viktigste og mest effektive forebyggende tiltaket sier hun er en vaksine mot sykdommen. Universitetet i Bergen har i samarbeid med PHARMAQ testet to vaksiner laget til rognkjeks for å beskytte mot pasteurellose.

- Rognkjeksen responderte godt på vaksinen med spesifikke antistoffer. Det betyr at vaksinen stimulerte immunsystemet, men til tross for at rognkjeksen hadde godt med antistoffer mot Pasteurella bakterien, gav ikke vaksinen beskyttelse mot sykdommen. Det kan være flere grunner til dette, så her er det en jobb å gjøre for å finne løsninger.

Bekymringsfullt

Nå, når en har diagnostisert pasteurellose også hos laks som er sammen i kultur med rognkjeks, mener forskeren at infeksjonsproblemene er svært bekymringsfulle.

- Det var lett å tro at dette skyldes en kryss-smitte mellom artene. Pasteurella-isolatene hentet fra rognkjeks og laks viser seg imidlertid å være ulike hverandre, poengterer hun.

Forskerne har sammen med Havforskningsinstituttet, og PHARMAQ Analytiq utført smitteoverføringsforsøk mellom artene. Så langt kan en bekrefte at isolat hentet fra laks gir høy dødelighet hos rognkjeks etter eksperimentell smitte.

Nå samarbeider Universitetet i Bergen med STIM om å lete etter egenskaper ved bakterien som gjør at den kan gi sykdom og ved det, finne hvordan en kan forebygge sykdommen.

- Vi leter i genene til Pasteurella-bakteriene fra både laks og rognkjeks. Med det sykdomsbilde og den utbredelsen Pasteurella-bakterien har er det viktig at vi tar denne sykdommen på alvor og det vil være nødvendig med forskningsinnsats for å føre dette arbeidet videre, understreker Rønneseth.

Arbeidene ved Universitetet i Bergen er en del av Rebecca Marie Ellul sin doktorgrad og er utført ved fiskeimmunologigruppen, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.