Berggylteoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Berggylteoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Hva skal vi fôre rensefisken med?

I et nytt prosjekt skal forskere skaffe kunnskap om riktig fôr og ernæring for rensefisk, melder Nofima.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

‒ Målet for oppdrettsnæringa er å bli selvforsynt med oppdrettet rensefisk, og da er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan vi skal fôre rensefisken for at den skal overleve og være en effektiv lusespiser, sier Ingrid Lein i Nofima i en pressemelding.

Hun leder en stor, fireårig satsing, som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) nå har finansiert. I dette prosjektet, «CleanFeed», skal Nofima, NIFES, NMBU Veterinærhøyskolen og NTNU Ålesund samarbeide nært for å få fram ny kunnskap på en effektiv måte. Rognkjeks og berggylt er de to rensefiskartene næringen satser på, og derfor konsentreres forskningsinnsatsen til disse to artene. Rognkjeks og berggylt har ganske ulik fysiologi, adferd og egenskaper. Felles for de begge er at robust fisk med lav dødelighet, solid helse og ernæringsstatus er en forutsetning for at artene skal trives i laksemerdene, og gjøre jobben sin som lusespisere.

‒ Vi mener at fisken må få riktig fôr, hvis vi skal oppnå dette, sier Lein.

Behov for næringsstoffer

De første forsøkene i prosjektet tar for seg behov for næringsstoffer til begge artene. Første forsøk vil dreie seg om hva som er optimal balanse mellom hovednæringsstoffer hos rognkjeks. Neste skritt er å undersøke behov for mikronæringsstoff, altså mineraler og vitaminer. Behov for næringsstoffer varierer med faktorer som fiskestørrelse, temperatur, veksthastighet og stress. Det betyr at det ikke er mulig å definere ett behov som gjelder i alle situasjoner.

‒ I dette prosjektet vil vi finne optimal sammensetning av fôr for aktuelle størrelser av rognkjeks og berggylt. Fordi de to artene er så forskjellig i utgangspunktet, med forskjellige utfordringer, er det nødvendig å utvikle fôr som passer for hver enkelt art, sier Øystein Sæle fra NIFES i meldingen.

Må se lusa

Erfaringer med oppdrettet rognkjeks viser at de ofte kan få katarakt, det er det samme som grå stær. Linsen i øyet blir blakket slik at fisken sannsynligvis ser dårligere. Godt syn er trolig viktig for at rensefisken skal klare å beite effektivt på lus som sitter på laksen. Forskerne skal undersøke om de kan se en sammenheng mellom fôr og utvikling av katarakt. En aktuell kandidat er aminosyren histidin, som er viktig for osmoregulering og andre prosesser i linsen.

I likhet med godt syn er god tarmfunksjon viktig for god helse og velferd.

‒ Tarmen er faktisk en veldig viktig del av immunforsvaret, og fungerer som en barriere mellom fiskens indre og mulige ytre påvirkninger gjennom fôr og vann, sier Åshild Krogdahl fra NMBU i meldingen.

I prosjektet vil NMBU Veterinærhøyskolen undersøke hvordan endringer i fôrsammensetning kan påvirke tarmfunksjon og helse.

Smaken er forskjellig

Berggylten har vist seg å være ganske så kresen på smak, særlig i startfasen. I dag lages det derfor fôr til berggylt med ingredienser av høy kvalitet som egentlig er laget for humant bruk, som for eksempel reker og krillolje.

‒ Vi vil teste ut flere aktuelle råvarer til berggylt, både marine, vegetabilske, og animalske råstoff, og gjerne nedstrømsprosessert restråstoff. Det er viktig å finne råvarer som kan kombineres til riktig sammensetning, og som gir god overlevelse og tilvekst, og god velferd og helse hos fisken, sier Katerina Kousoulaki ved Nofima.

Rognkjeks er på mange måter helt motsatt av berggylten. Rognkjeks spiser stort sett det den får servert, og kan vokse utrolig raskt, helt fra yngelstadiet. Dette er ikke nødvendigvis bra, rask vekst krever mer av fôret, og det kan lettere oppstå mangel på enkelte næringsstoffer.

Bruk riktig rensefisk til riktig klima

For at rensefiskene skal klare å gjøre jobben med å holde laksen fri for lus, er det viktig at de får dekket sine næringsbehov og er i god kondisjon. De må fôres i merd, og da kan det være nødvendig å tilpasse både utfôring og fôrkonsistens til hver enkelt art.

I utgangspunktet er berggylt en bedre lusespiser enn rognkjeks og begynner raskt å beite lus etter at den er satt ut i merder, men den trives best ved relativt høye temperaturer. Om den er frisk og i god kondisjon, kan berggylt også fungere som rensefisk ved lavere temperatur. Rognkjeksen trives ved lave temperaturer og er derfor mer brukt enn berggylt om vinteren og lenger mot nord der vannet er kaldere.

Det rapporteres ofte om stor dødelighet hos rensefisk i merd. Dette er et problem som forskerne i CleanFeed håper å bidra til å løse.

‒ Det er hensiktsmessig at rensefisken, gjerne en kombinasjon av rognkjeks og berggylt, skal kunne være i merden med laksen gjennom en hel produksjonssyklus. En av forutsetningene for å klare dette er uten tvil god ernæring hos rensefisken. Derfor ser vi frem til å få resultater i dette prosjektet de neste fire åra, sier Lein.

Les mer om innholdet i prosjektet på nettsiden til FHF.