Brødrene Svein og Frode reppe er nå tilbake igjen i havbruksnæringen med nytt selskap. Foto: Kyst/NSL

Brødrene Reppe vender tilbake

Til sammen har brødrene Reppe svært god kunnskap om premissene som ligger til grunn for driften av havbruksnæringen, og nå ønsker de igjen å bidra til utviklingen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Triton Kystfakta AS er foreløpig etablert med Svein og Frode Reppe som initiativtakere. 

- Å bistå enkeltstående aktører i havbruksnæringen er ikke uproblematisk for organisasjonene, det vet vi veldig mye om skriver yngstebror Frode Reppe, i en pressemelding.

Begge brødrene har bakgrunn fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), og begge har meget god kompetanse innenfor sine fagområder.  

- Triton KystFakta AS som selskapet heter, vil ikke ha slike utfordringer. Dermed mener vi å kunne tilby noe som mangler i dag, nemlig kompetanse og kunnskap innenfor et område som spesielt de små og mellomstore aktørene ikke kan eller ønsker å holde seg med selv. Denne kompetansen er heller ikke veldig enkel å finne i dag, selv ikke for de store. Den største fordelen med Triton Kystfakta AS er at vi har kunnskap om, og tilgang til store mengder miljødata fra de aller fleste stedene langs kysten, opplyser de.

Frode sier det i dag er tre beslutningsnivåer når det gjelder forvaltningen av næringen.

- Det nasjonale, det regionale og det kommunale. I tillegg har vi sektormyndighetene og forskningsinstitusjonene. Utfordringene forbundet med dette er at spesielt det regionale og det kommunale nivået ikke har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder miljøavtrykket spesielt. Dette har medført at travle saksbehandlere trekker konklusjoner som ikke alltid er ihht ny kunnskap. Dette har i beste fall vært svært kostnadsdrivende og ressurskrevende for aktørene i søknadsprosesser spesielt.

Han påpeker også det lokalpolitiske nivået har kunnet trekke sine konklusjoner. 

- Da i veldig mange tilfeller basert på kunnskaper ervervet gjennom den tabloide pressen. At situasjonen er utfordrende så vi i Tromsø, poengterer han.

Proaktiv tilnærming

Han fortsetter- Triton KystFakta AS vil allerede i starten på en prosess kunne foreta en realitetssjekk på prosjektet, og om denne er positiv kunne komme med innspill slik at eventuelle utfordringer løses før det igangsettes.

- Forhåpentligvis vil dette arbeidet også medføre at selve prosessen går raskere, med mindre ressursbruk for alle de involverte partene. Målet for selskapets arbeide oppnås ikke før klubba faller.  Dette betinger involvering i hele prosessen fra A til Å.

- Vi skal også etter hvert inn i en runde to med utviklingskonsesjoner. Dette vil bli krevende, spesielt for de små og mellomstore, og vi håper også å kunne bistå i dette arbeidet.

- Det er også avgjørende at næringen har en proaktiv tilnærming for å unngå at problemer oppstår, fremfor å bruke store ressurser på å håndtere problemene i ettertid, skyter han inn.

Reppe-brødrene mener det også har vist seg utfordrende for næringsorganisasjonene å offentlig ta debatten om næringas miljøavtrykk, da spesielt regionalt og lokalt.

- Dette har medført at ikke faktabaserte uttalelser har fått stått uimotsagt. Slik har det sementert seg et inntrykk i befolkningen om at driftsformen er feil. Dette kan, om det ikke blir håndtert bli svært utfordrende for lokale aktører på sikt.

Vil innhente kompetanse

Reppe sier at nødvendig kompetanse vil bli innhentet etter behov.

- Det er spesielt innenfor miljøforskning vi er avhengig av å gå bredt ut for å hente oppdatert informasjon. Her er premissene for beslutningene som skal fattes i stadig endring, og utviklingen er dermed krevende å følge med på, og ikke minst skjønne konsekvensene av, sier Frode.

Brødrene sier de innser deres juridiske kompetansebegrensning.

- Vi har i denne forbindelse inngått en etter vårt skjønn god avtale med et større advokatkontor i fall det skulle bli behov for juridisk bistand underveis i prosessene. Jeg vet akkurat hvor viktig dette er i slike prosesser, sier Svein.

- Jeg hadde aldri tatt på meg dette om jeg ikke hadde visst at det jeg har hevdet i snart 10 år er rett. For meg er dette dermed et spørsmål om moral og etikk, og at rett skal være rett. Som sådan håper jeg nå å få hjelpe til med å få korrigert eventuelle inngrodde og feilaktige oppfatninger hos aktørene med innflytelse på næringa, legger Frode til. 

Godt fundament

Når det gjelder den politiske siden, så står nok kampen mer i mediene enn på tinget, mener de to.

- Litt fleipete sagt er ingenting sant for politikerne før det har vært på trykk i Dagens Næringsliv, VG eller Dagbladet. Akkurat det vet vel oppdretterne mer om enn de aller fleste. Vi har ingen hjemmeside ennå, men de aller fleste i næringa vet nok hvordan de skal få tak i oss, legger han til med et smil.

Etter hvert vil Tritons hjemmeside bli omarbeidet for selskapets bruk, i et samarbeide med Jostein Refsnes som har drevet Triton frem til nå.

- Ryktene om Triton Kystfakta AS har nok gått i næringa en stund, og vi har allerede et fundament for drift fremover. Vi håper å kunne gjennomføre en nyansettelse i løpet av året, men dette er kun på planleggingsstadiet foreløpig, avslutter Frode, som poengterer at det hele avhenger av behovet.