Frøy Akvaressurs skal få nok et servicefartøy levert av Sletta Verft. Skisse: Møre Maritime.

Leverer nytt servicefartøy til Frøy Akvaressurs

Sletta Verft har inngått nok en kontrakt på et servicefartøy med Frøy-rederiet. – Båten er spesielt rigget for notskifte, forteller driftskoordinator i rederiet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sletta melder at de i dag har inngått byggekontrakt av en servicebåt for havbruksoperasjoner.

Bygg nr. 180 blir på 19,9 x 10,6 meter og skal bygges i stål, og leveres til Frøy Akvaressurs AS. Skipet har grønn profil og utrustes med diesel-elektrisk løsning og batteripakke.

Driftskoordinator Nidar Selvåg i Frøy Akvaressurs opplyser til Kyst.no at båten skal operere i spotmarkedet, og er rigget for å utføre alle mulige serviceoppgaver. 

- Men den er spisset for notskifte, og skal utrustes med to Palfinger kraner 150 tonnmeter og 65 tonn krane med ekstra stor kapasitet, slik at den kan utføre tyngre arbeidsoperasjoner som et notskifte, forteller han. 

Det er Møre Maritime som står for designet av fartøyet som er av typen Macho20.

Macho20 får dieselelektrisk fremdriftssystem med batteripakke, og har skroglinjer som sikrer lavt drivstofforbruk og god fart. Designskissen er laget i samarbeid med industridesigner Espen Thorup. 

Ti fartøy i flåten

Selvåg påpeker at de så det var behov for ytterligere ett fartøy i flåten deres, som per dags dato består av ti ulike typer båter. 

Navnet på fartøyet er enda ikke bestemt, men båten skal drive avlusing, notskifte og fortøyningsoppdrag blant annet. 

Sletta Verft overleverte i starten av januar «Frøy Finnmark » til rederiet, som er et servicefartøyet skal gå på kontrakt for Norway Royal Salmon i Finnmark. 

Hoveddata:

  • Lengde 19,9 meter
  • Bredde 10,6 meter
  • Lasterom: 50 m3
  • Dieselolje: 25 m3
  • Ferskvann: 24 m3

Stort arbeidsdekk

Servicefartøyet er designet av Møre Maritime i Kristiansund, og skal leveres januar 2020.

Sletta Verft melder at det er lagt vekt på robuste og enkleløsninger for god driftsvennlighet.

Fartøyet har en stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning og batteripakke gir miljøprofil og lavt drivstoff forbruk. Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 50 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner.  De påpeker at broløsningen med særskilt utformet operatørplass gir god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk.

Fartøyet har fire lugarer med eget toalettrom, våtgarderobe og tørr garderobe. Det er også et vaskerom, messe, dagrom og bysse. 

Verftet melder i pressemeldingen at de takker Frøy Akvaressurs for det gode samarbeidet, og ser fram til å levere nok et innovativt servicefartøy.

Les også om fartøyet «Tristein» som nylig ble overlevert til oppdrettsselskapet Salmar fra Sletta Verft.