Gjennom å ha behandlet 130.000 tonn, cirka 50 millioner laks, har Norsk Fisketransport opparbeidet stor kunnskap rundt mekanisk avlusing med SkaMik. Tidligere i år ble det installert en dobbel maskin om bord på «Viktoria Lady». (Foto: Tom Lysø).

50 millioner laks mekanisk avlust

Siste driftsår har Norsk Fisketransporten renset over 50 millioner individer med SkaMik.  Det med godt resultat og full oppsamling av lus, helt uten bruk av kjemikalier, melder SkaMik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Vi kan trygt si at vi nå har bred erfaring med mekanisk avlusing med SkaMik. Totalt er det gjennom 2014 og 2015 med godt resultat behandlet vel 130.000 tonn laks på tre av våre båter, sier operasjonsmedarbeider Magne Edvardsen hos Norsk Fisketransport (NFT).

Det er på fartøyene «Novatrans», «Viktoria Lady» og «Rune Viking» at NFT har gjort sine erfaringer med mekanisk avlusing. Edvardsen har vært med hele veien siden maskinen ble satt i drift.

Verdifull erfaring

– I dag kan det slås fast at maskinen gjennomgående fungerer meget bra: Når vi går tidlig inn, altså på lave lusenivå, evner den alene å holde situasjonen under kontroll. Det samme kan også sies om fiskevelferden, som er veldig bra når laksen kun er på mekanisk avlusing, sier Magne Edvardsen.

Han ser betydningen av at all lus i prosessen samles opp og destrueres. Videre er det en erfaring av eventuell lus som blir med tilbake i merden, gjerne i løpet av kort tid faller av laksen.

– Den gode, praktiske erfaringen med mekanisk avlusing er etter stor og velutviklet. Det gjelder hele løpet, fra hvordan arbeidet i merden organiseres og gjennomføres, sier organisasjonsmedarbeideren hos Norsk Fisketransport.

Liker det som skjer

Gründer og daglig leder Geir Skarstad i SkaMik er glad for de omfattende erfaringene fra denne ledende aktøren i næringa. Nordtrønderen øyner fortsatt god utvikling og langsiktig perspektiv på bruk av SkaMik. Foruten Norsk Fisketransport er SinkabergHansen, Alsaker Fjordbruk og Lerøy Midt noen av aktørene som kjører SkaMik.

– Samtidig med at vi får stadig mer dokumentasjon på at vår løsning for mekanisk avlusing er både god og skånsom, skjer utvikling i dialog med våre kunder, melder Skarstad.

Han mener SkaMik er effektiv redskap i hele lusesyklusen, og spesielt godt egnet når man går inn på lave nivå. Erfaringen da er at spredning forebygges, og god kontroll opprettholdes. Behovet for «brannslukking» på høye nivå blir dermed eliminert. Opp mot den aktuelle debatten rundt medikamentbruk i næringa, er det også svært aktuelt at mekanisk avlusing er helt uten potensielle miljøringvirkninger.

– Det høye antallet fisk som ikke minst NFT avluser mekanisk, sparer en betydelig mengde hydrogenperoksid; for å ta et alternativt middel blant flere som kan være aktuelle. Den eneste som virkelig får merke det, er den uønskede parasitten som blir fjernet fra laksen, framholder daglig leder Geir Skarstad i SkaMik.