Makroskopiske gjelleskader hos laks i sjø.

Løfter utfordringer med skadelig plankton og gjellehelse

2. og 3. november arrangeres det en workshop om den økende problematikken, i laboratoriene til Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Gjellehelse er fortsatt en stor utfordring for lakseoppdrettere i Norge, spesielt i sør og vest. Årsaken, eller årsakene, kan ofte være komplekse og vanskelig å diagnostisere.

Kristian Natland i Patogen sier workshopen vil bestå av praktisk laboratoriearbeid og diskusjoner.

Kristian Natland i Patogen forteller til Kyst.no at som del av arbeidet for å komme nærmere en løsning på denne utfordringen, arrangerer PatoGen AS, i samarbeid med NCE Seafood Innovation, en workshop fokusert på plankton (skadelig zoo- og fytoplankton) og gjellehelse.

Natland påpeker at utfordringene med gjellehelse i Norge er stigende, og anerkjennes i økende grad som en viktig årsak til dårlig helse, økt dødelighet, redusert tilvekst og tidlig utslakting. 

- I tillegg vanskeliggjør det kontroll av lakselus ved hjelp av badebehandlinger. 

I samarbeid med NIVA

Natland forteller at workshopen vil bestå av praktisk laboratoriearbeid og diskusjon rundt erfaringer med Dr. Hamish Rodger og Dr. Ana Herrero.

- Under workshopen tar man planktonprøver, hvordan monitorere, hvordan undersøke og kvantifisere prøver av plankton med enkelt labutstyr.

PatoGen samarbeider også med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

- Som en del av workshopen vil NIVA presentere sin kompetanse på dette området, slik som algemonitorering, blomstringsdynamikk hos alger, vanlige arter, geografiske forskjeller osv, forteller han.

Workshopen arrangeres 2. og 3. november i laboratoriene til Universitetet i Bergen. Her ser man veterinærer og fiskehelsebiologer som øver på mikroskopi av vannprøver.