Ikke bare den norske laksen som sliter med gjelleproblemer

Gill Health Initiative er en global samarbeidsplattform der alle de lakseproduserende landene er med, og under det forrige møtet i Oslo kom nok en bekreftelse på at gjellesykdom hos laks er et stort problem. Det er stor forskningsaktivitet på området og det er viktig at forskere kan møtes og dele resultatene med hverandre.

Publisert Sist oppdatert

 I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett har Mona Gjessing og Brit Tørud fra veterinærinstituttet skrevet en oppsummeringsartikkel fra møtet:

Gill Health Initiative (GHI) ble etablert i et forsøk på å bringe sammen industri og forskere for bl.a. å formidle forskningsresultater som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom hos oppdrettslaks. Det første GHI-møtet ble arrangert i Stirling i Skottland i 2013. Årets GHI konferanse ble arrangert i Oslo 25-26 oktober og Veterinærinstituttet organiserte møtet i samarbeid med styringsgruppen til GHI.

Det var over 90 deltagere og kolleger fra Skottland, Irland, Chile, Australia, Færøyene og Norge. Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen, og det er i sjøfasen at gjellesykdom gjerne manifesterer seg som mest alvorlig. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å løse problemene.

Gill Health Initiative er en global samarbeidsplattform der alle de lakseproduserende landene er med. Forrige møte ble avholdt i Oslo.
Gill Health Initiative er en global samarbeidsplattform der alle de lakseproduserende landene er med. Forrige møte ble avholdt i Oslo.

Friske og fungerende gjeller er essensielt for at laksen skal kunne puste i vann, men i tillegg til gass­utveksling er gjellene viktige for osmo­regulering, syre-base­balansen og for utskillelse av nitrogenholdige avfallsstoffer. Sykdommer i gjellen vil derfor i større og mindre grad påvirke hele fisken. Men bakterieinfeksjoner som kan ramme flere organer f.eks. pasteurel­lose, furunkulose og mykobakteriose kan også gir alvorlige sykdomsforandringer i gjellene. Møtet ble innledet med en regional situasjonsrapport for oppdrettslaks i hhv. Norge, Irland, Skottland og Chile, etterfulgt av ulike temablokker innen gjellehelse. 

Vil du lese mer om kunnskapen som kom fram i løpet av de to dagene som møtet varte, klikk her.

Gill health initiative

Gjellehelse er et stort problem i akvakulturindustrien og kan ha en negativ effekt på industrien sin bærekraftighet. Fokuserte forskningsspørsmål og deling av informasjon på tvers av industrien er nødvendig for å overvinne disse utfordringene.

Gill Health Initiative (GHI) ble dannet i et forsøk på å samle industrien og forskere med følgende mål:

  • Fokusere på nøkkelområder i forskning som vil informere om beste praksis for håndtering av gjelle-sykdommer.
  • Fokusere på deling av feltbaserte driftspraksiser for mer komplekse gjelle-sykdommer.
  • Fremme utveksling mellom forskere og industrien for raskere deling av informasjon.
  • Effektivisere forskningsinnsatsen på tvers av Norge, Skottland, Irland og Australia.