Resultatene fra en spørreundersøkelse skal presenteres på en worskshop 26. april som heter «Laksepoxvirus; kartlegging av erfaringer ved utbrudd og tiltak som reduserer lidelse og dødelighet». Workshopen er åpen for alle som er interessert. Foto: Veterinærinstituttet

Arrangerer workshop om gjelleproblemer i settefiskfasen

Veterinærinstituttet arrangerer gjelleworkshop som går av stabelen 26. april på Radisson Airport Hotel Gardermoen. 

Publisert Sist oppdatert

- Fiskehelserapporten 2021 har på nytt vist at gjelleproblemer ikke bare er en utfordring i sjøen, men også i settefiskfasen. Ved Veterinærinstituttet arbeider vi for tida med NFR finansierte TRACEPOX prosjektet som blant mye annet omfatter en spørreundersøkelse og denne oppfølgende workshopen, forteller Brit Tørud fra Veterinærinstituttet.

I workshopen vil det bli gitt en oppsummering av resultatene fra spørreundersøkelsen vi har utført og ellers dele gode og dårlige erfaringer for å unngå, men også å redusere fiskens lidelser og dødelighet når den først har fått gjellesykdom. Og ikke bare gjellesykdom der laksepoxviruset er årsaken.

Interesserte kan melde seg på her.

- Til workshopen ønsker vi velkommen flest mulig av de som er interesserte i eller har erfaringer med gjellesykdom i settefiskfasen, sier Tørud. 

Program for dagen er ikke bestemt i detalj enda, men foreløpig plan er å starte kl. 09.00 og avslutte på ettermiddagen samme dag.

Foreløpig program:

  1. Kort presentasjon av TRACEPOX prosjektet
  2. Hvordan spore laksepoxviruset med molekylære metoder
  3. Metodikk for desinfeksjon
  4. Historier fra felt, oppdrettere forteller
  5. Presentasjon av spørreundersøkelsen

LUNSJ

  1. Gruppearbeid basert på utfallet av spørreundersøkelsen
  2. Oppsummering

Veterinærinstituttet har fått finansiering fra NFR til et prosjekt som kalles «Trace and terminate salmon gill poxvirus, TRACEPOX». TRACEPOX skal finne bedre måter å overvåke og spore laksepoxvirus og forsøke å inaktivere viruset og med dette redusere lidelse og dødelighet. I tillegg så skal de dele erfaringer om hvordan utbrudd av laksepoxsykdom kan hindres og hvordan de kan redusere lidelse og dødelighet som følge av laksepoxsykdom.

Resultatene fra spørreundersøkelsen skal presenteres på en worskshop 26.april som heter «laksepoxvirus; kartlegging av erfaringer ved utbrudd og tiltak som reduserer lidelse og dødelighet». Workshopen er åpen for alle som er interessert.