I disse fjellhallene bygger Green Mountain opp et datasikkerhetssenter med en kjølekapasitet på opp til 2x 26 MW. Noe av denne energien er det man ønsker å bruke til hummeroppdrett. Hallene på Rennesøy er et tidligere NATO ammunisjonslager med 22 600 kvm tilgjengelig plass. Hoveddatasenteret består av til sammen 6 fjellhaller, hver med to-etasjes betongbygninger bygget i fjellet. Foto: Green Mountain
I disse fjellhallene bygger Green Mountain opp et datasikkerhetssenter med en kjølekapasitet på opp til 2x 26 MW. Noe av denne energien er det man ønsker å bruke til hummeroppdrett. Hallene på Rennesøy er et tidligere NATO ammunisjonslager med 22 600 kvm tilgjengelig plass. Hoveddatasenteret består av til sammen 6 fjellhaller, hver med to-etasjes betongbygninger bygget i fjellet. Foto: Green Mountain

Landbasert hummeroppdrett skal bruke restvarme fra datasenter

Datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i verdens første kommersielle landbaserte oppdrettsanlegg for porsjonshummer.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra selskapene skrivr de at Norwegian Lobster Farm er de første og eneste i verden om produserer porsjonshummer i et landbasert oppdrettsanlegg. En porsjonshummer er 20 cm lang og veier ca 250 gram, og er dermed under minstemålet for villfangst. Dagens anlegg benytter RAS-teknologi samt avansert robotikk, datasynsystemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer.

- For å vokse optimalt trenger hummeren en temperatur på 20°C i sjøvannet. Det er den samme temperaturen sjøvannet har etter at det har blitt brukt til å kjøle IT-utstyr i datasenteret. Green Mountain kan derfor levere det oppvarmede sjøvannet direkte til oppdrettsanlegget, heter det i pressemeldingen.

Planlegges som gjennomstømmingsanlegg

Dagens anlegg benytter RAS-teknologi samt avansert robotikk, datasyn-systemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer. Nå ønsker de å bygget et enklere gjennomstrømmingsanlegg.
Dagens anlegg benytter RAS-teknologi samt avansert robotikk, datasyn-systemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer. Nå ønsker de å bygget et enklere gjennomstrømmingsanlegg.

Et datasenter bruker mesteparten av energien på å kjøle ned IT utstyret som står der. Hos Green Mountain på Rennesøy benytter man en innovativ fjordkjølingsløsning til dette formålet. I dag kommer vannet inn med en temperatur på 8°C og blir sluppet ut igjen i fjorden med en temperatur på 20°C.

Det planlegges derfor et nytt produksjonsanlegg rett utenfor datasenteret hvor denne restvarmen kan benyttes direkte til oppdrett av porsjonshummer. Det medfører at energien blir gjenbrukt og man trenger heller ikke benytte komplisert RAS teknologi.

- I praksis betyr dette at vi kan skalere opp produksjonen med redusert teknisk risiko, samt spare både investerings- og driftskostnader. I tillegg til miljøgevinsten selvfølgelig, sier CEO i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig.

Man påpeker at landbasert hummeroppdrett er en avansert affære, men at markedsmulighetene er enorme, spesielt siden hummerbestanden i Europa er synkende. Selskapet har brukt flere år på forskning og utvikling og har i flere omganger sikret seg EU finansiering gjennom Horizon 2020 Grant Agreement NO880911 og EuroStars programmene. Drestig ser for seg å kunne starte byggingen av produksjonsanlegget i 2021.

Byggestart i år

På Rennesøy er det ifølge CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland så langt mellom boligene at å bruke overskuddsenergien til for eksempel ikke fjernvarme ikke et fornuftig alternativ.

- Vi har i lang tid jobbet med ulike metoder for å gjenbruke restvarmen fra datasenteret vårt, og dette prosjektet passer som hånd i hanske. Vi håper vi også kan utvide dette og liknende konsepter til våre fremtidige anlegg, sier Gyland.