Lokalitet Kasteberget. Skjermdump fra Barentswatch.

Mistanke om ILA hos Kleiva og Gratanglaks

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marin Helse AS samt Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli 2020 muntlig om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31757 Kasteberget.

Mistanken er basert på resultat av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Patogen og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.