LokalitetenSkarbergvika til Gratanglaks. Foto: Gratanglaks.

Godt resultat for Gratanglaks - bekymret for kostnader

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks er bekymret for de høye produksjonskostnadene, på tross av det gode resultatet i 2016. Han er derimot mye mer positiv til luselaserne de har i drift, og mener dette er en bra og skånsom metode.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Familieselskapet Gratanglaks driver med oppdrett og salg av laks i Sør-Troms, og hadde en omsetning på 348 millioner kroner i 2016, sett mot 266 millioner året før. Dette er en økning på 82 millioner kroner.

Driftsresultatet hadde en økning på nær 90 millioner kroner, og gikk fra 58,2 millioner i 2015 til 148 millioner i 2016.

Daglig leder Tore Lundberg. Arkivfoto.

Tore Lundberg, daglig leder i selskapet sier til kyst.no at de er godt fornøyde med året økonomisk, men er ikke fornøyd med de høye produksjonskostnadene.

- Det er fortsatt en litt skummel utvikling når det gjelder produksjonskostnadene. I stor grad er dette luserelatert, sier Lundberg.

Laser mot lus

Gratanglaks har satset veldig på FoU, og Lundberg sier de sammen med Kleiva Fiskefarm har investert i mange luselasere som de har testet noen år nå.

- Vi har stor tro på at dette kan være en miljøvennlig og bra løsning for fisken, der man unngår stress.

Selskapet har siden luselaserne kom på markedet, testet de ut.

- Vi har testet laserne over en god periode nå og ser bra resultater. Vi har god tro på dette videre, særlig da sammen med rognkjeks. Laserne er jo fremdeles FoU arbeid, slik vi ser det, sier han til kyst.no.

Luselaser i arbeid på Gratanglaks og Kleiva Fiskefarms felles lokalitet Bjørnstein i Sør-Troms. Foto: Foto: Marius Arvesen.

Selskapets egenkapital er ifølge årsberetningen pr. 31.12.2016 på 72,8 %, sett mot 68,2 % i 2015.

  • Gratanglaks hadde ved årets utløp 15 ansatte, derav fire kvinner og 11 menn.
  • Gratanglaks AS eies og drives av Tore og Geir Lundberg med familie.
  • Hovedkontoret er lokalisert i Gratangen, sammen med et moderne slakteri- og videreforedlingsanlegg