Mowi, Grieg og Salmar får karakter A i Position Green sin årlige ESG100-rapport (tidligere Bærekraft på Børs) Samtidig er tre andre oppdrettsselskaper blant de ti nederste på den norske listen.

Bærekraft på børs: Mowi, Salmar og Grieg får toppkarakter

En analyse av 300 børsnoterte selskaper i Norge, Sverige og Danmark avdekker at næringslivet har mye arbeid foran seg for å møte det europeiske direktivet for bærekraftsrapportering. Norske selskap ligger imidlertid godt an.

Publisert Sist oppdatert

Position Green har publisert sin ESG100-analyse (tidligere bærekraft på børs) for sjette år på rad. Analysen setter i år søkelys på hvor godt forberedt de 300 største børsnoterte selskapene i Skandinavia er på de kommende EU-kravene om bærekraftsrapportering (ESRS). Fra 1. januar 2024 vil store bedrifter måtte forholde seg til over 1000 rapporteringspunkter som dekker miljø, sosiale og forretningsetiske forhold.

Position Green, et selskap spesialisert på bærekraftstjenester, peker i analysen på at kun 54 % av de grunnleggende informasjonskravene dekkes i rapporteringen til selskapene per i dag. Analysen omfatter noen av Europas mest kjente selskaper – slik som Equinor, Volvo, Maersk og Orkla.

Lav rapportering

Gjennomgangen viser at skandinaviske bedrifter må benytte betydelige ressurser for å møte de nye kravene til rapportering.

Et stort flertall av selskapene har retningslinjer og målsetninger for alle bærekraftstemaer. Når det kommer til faktisk implementering, er bildet mer problematisk:

• 62 % av selskapene forplikter seg til netto null klimagassutslipp i 2050, men bare 41% har en konkret plan for å bli utslippsfrie 

• Kun 13 % opplyser hvordan de vil investere for å nå klimamålene

• Bare 11 % har knyttet lederlønninger til oppnåelse av klimamålene 

Imidlertid er det stor forskjell mellom sektorer: Hele 68 % av shippingselskapene har allerede koblet lederlønninger til klimamål.

Norske bedrifter har klart den sterkeste rapporteringen om menneskerettigheter, med 79 % som har gjennomført eller forpliktet seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på dette området i tråd med den norske Åpenhetsloven som ble innført i 2022. 

Sammenligning mellom de tre skandinaviske landene viser at de danske selskapene er minst forberedt på nye EU-krav med et gjennomsnitt på 43 % av påkrevd nøkkelinformasjon på plass, mens Norge og Sverige dekker henholdsvis gjennomsnittlig 59 % og 58 % av påkrevd rapportering. Undersøkelsen viser at de minste selskapene mangler mest informasjon. 

Klimaet kan også koste

Noe av det mest krevende for selskapene blir å opplyse hvordan eksempelvis klimaendringer vil påvirke dem finansielt. Så langt viser kun 8 % av selskapene til hvordan klimaendringer kan endre selskapets finansielle situasjon: Sommerens enorme ødeleggelser etter ekstremvær mange steder i Europa viser at slik informasjon er viktig for selskapenes ledelse, investorer, banker og forsikringsselskaper.

- Norske selskaper er gode på å tilpasse seg nye krav, og det er positivt å se at norske selskaper gjør det såpass sterkt, spesielt på CO2-utslipp, menneskerettigheter og mål om klimanøytralitet. Det er likevel stort rom for forbedring, og ESRS trer i kraft om noen få måneder, uttaler daglig leder i Position Green i Norge, Kristian R Andersen,  i en pressemelding.

Joachim Nahem, styreleder i Position Green, legger til:

- Regelverket kommer på et kritisk tidspunkt. De nye kravene vil gjøre det langt enklere for investorer å vurdere hvilke selskap som har reelt bærekraftige forretningsmodeller og å sammenligne selskaper. 

EU-kravene vil kreve at selskapenes bærekraftsrapportering signeres av styret og kontrolleres av revisor, noe som vil gi denne typen informasjon langt større pålitelighet.

Oppdrett på børs

Rapporten tar også for seg noen oppdrettsselskaper hvor Mowi, Grieg Seafood og Salmar kommer sterkt ut med karakteren A på deres bærekraftsrapportering.

Samtidig nevner også rapporten at tre oppdrettsselskaper er blant de ti nederste på den norske listen, hvor Måsøval er nederst på listen.