Lokalitet Vinnalandet. Skjermdump fra Barentswatch.
Lokalitet Vinnalandet. Skjermdump fra Barentswatch.

Påvist ILA på lokalitet Vinnalandet - leter etter slaktemuligheter

Grieg Seafood Finnmark har nå fått påvist ILA i en av merdene på lokaliteten Vinnalandet. Samfunnskontakt i selskapet sier til Kyst.no at de leter nå etter slaktemuligheter, ettersom de ikke får lov til å slakte ut fisken ut på Simanes. 

Publisert

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 19. august 2020 om funn forenelig med ILA på lokalitet Vinnalandet. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. 

Den 21. august 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Vinnalandet for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. august 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Påvist ILA på lokalitet Vinnalandet

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark (GSF) sier til Kyst.no at de ikke kan slakte ut fisken på slakteriet på Simanes, grunnet det ligger i en nasjonal laksefjord. 

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark (GSF) sier de leter nå etter muligheter for å slakte ut fisken ettersom de fikk påvist ILA i en av merdene på lokaliteten Vinnalandet. Foto: GSF.
Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark (GSF) sier de leter nå etter muligheter for å slakte ut fisken ettersom de fikk påvist ILA i en av merdene på lokaliteten Vinnalandet. Foto: GSF.

- Vi har nå mottatt prøveresultatene fra Mattilsynet, og de bekrefter positive funn på den samme merda vi hadde mistanke om ILA. Vi har selv også tatt prøver av alle 9 merdene i anlegget, som viser at det kun er i den ene merden vi finner virus.

- Når det gjelder slakting er vi fortsatt i prosess og leter etter muligheter for slakting, utdyper han. 

Må sanitetsslakte laksen

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark sier til Kyst.no at det er slakteklar fisk på lokaliteten, men denne kan ikke slaktes ut på Simanes. 

- Selskapet holdt på å tømme merdene, men så ble det bråstopp ettersom de oppdaget og meldte inn ILA-mistanke. Selskapet fikk ikke ta ut fisk og fikk pålegg fra oss om å avvente utslaktingen, og de må finne en annen løsning for utslakt. Vi avventer nå å ser om selskapet finner en annen løsning på utslaktingen. Vi vil selvsagt at de slakter ut så fort som mulig, for å begrense smittespredningen, men dette må selvsagt gjøres iforhold til reglene om sanitetslakting, sier han.