Det langt i fra Shetland i nord, der Grieg Seafood Shetland har sin hovedaktivitet, til Isle of Sky i de indre Hebridene noe lengre sør. Illustrasjon: Grieg Seafood.
Det langt i fra Shetland i nord, der Grieg Seafood Shetland har sin hovedaktivitet, til Isle of Sky i de indre Hebridene noe lengre sør. Illustrasjon: Grieg Seafood.

Lange avstander tvinger Grieg Seafood til å avslutte

Grieg Seafood vil avslutte driften på sine fem anlegg på Isle of Skye i Skottland. Prislappen på tapene det medfører vil bli høy.

Publisert

Begrunnelsen de gir i en pressemelding er den lange avstanden mellom Skye og hovedvirksomheten på Shetland.

- Avstanden er for stor til å betjene de to områdene som en enhet, og Skye-operasjonen er for liten til å kunne drives som en separat enhet. Ettersom støttende ressurser og utstyr til Skye-operasjonene har måttet transporteres hele veien fra Shetland, har Grieg Seafood dessverre ikke klart å opprettholde fiskevelferds- og produksjonsstandardene for resten av selskapet, skriver de.

De sier også at transport av ressurser og fisk mellom Skye og Shetland har hatt et høyt karbonavtrykk sammenlignet med annen lakseoppdrett.

De opplyser at kombinert med svake markedspriser påvirket av covid-19-pandemien og lav slaktevekt, vil dette påvirke Grieg Seafoods resultat for tredje kvartal negativt med cirka 100 millioner kroner. Gjenværende fisk i området skal slaktes i perioden 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, med forventede høye kostnader som følge av hendelsen.

Maneter fremskyndet

Grieg Seafood startet en strategisk evaluering av Skye-virksomheten i august 2019.

Selskapet har nå altså konkludert med at det vil avslutte driften på de fem anleggene på Skye, og se etter en alternativ struktur for disse utenfor selskapet.

Avgjørelsen ble ifølge selskapet fremskyndet på grunn av en hendelse med høy dødelighet ved tre av Skye-anleggene mellom slutten av juli og begynnelsen av september 2020, hovedsakelig forårsaket av unormale nivåer av maneter.

- Dessverre gikk 627 000 fisk (ca. 1500 tonn) tapt. Driften på de berørte områdene avvikles umiddelbart, mens driften på de to gjenværende anleggene vil avsluttes etter slakting de neste månedene.

Grieg Seafoods hovedvirksomhet i Skottland er på Shetland. Denne har ifølge selskapet hatt en god og stabil biologi så langt i løpet av kvartalet, og Grieg Seafoods guiding av 95 000 tonn innhøsting i 2020 gjenstår.

Direktøren berømmer de ansatte

Grieg Seafood har 25 ansatte på Isle of Skye. Selskapet beklager at denne beslutningen nå forventes å medføre tap av åtte arbeidsplasser.

- Noen av de ansatte vil kunne fortsette å jobbe for Grieg Seafood hvis de ønsker å flytte til Shetland, skriver de.

Administrerende direktør i Grieg Seafood Shetland, Grant Cumming, er lei seg for beslutningen.

- Siden vi har måttet flytte støtteapparat og ressurser til våre Skye-anlegg frem og tilbake fra Shetlandsøyene, har vi dessverre ikke klart å opprettholde fiskevelferd og produksjonsstandarder som vi har i resten av selskapet. Derfor har vi besluttet å avslutte virksomheten i Skye og vil se etter alternativer for anleggene og de gjenværende ansatte utenfor selskapet.

- Jeg er lei meg for å si at beslutningen forventes å medføre tap av åtte arbeidsplasser i Skye, og vi er i dialog med de ansatte om det. Grieg Seafood er takknemlig overfor våre Skye-ansatte for den enorme jobben de har gjort, spesielt de siste månedene med usikkerhet på grunn av vår strategiske evaluering og en utfordrende biologi i havet. Jeg vil takke dem for deres dedikasjon til fisken vår og til Grieg Seafood, sier Cumming.