Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame håper at Stortinget gjør endringer i forslaget om grunnrenteskatt på laks og ørret.

Biologisk trøbbel for Grieg Seafood i første kvartal

Grieg Seafood leverer et svakere første kvartal, mye kan tilskrives utfordringer med biologien.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kom kvartalsrapporten til Grieg Seafood som viser at selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 385 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang fra 453 millioner kroner i tilsvarende periode i 2022.

Selskapet slaktet totalt 15 357 tonn i perioden (16 916), noe som gir en operasjonell EBIT per kg på 25,1 kroner (26,8).

Flere sykdomsutfordringer

Slaktevolumet i Rogaland var 7 502 tonn i kvartalet (9 645), noe som er 2 200 tonn over det som var ventet, som følge av tidlig slakting for å redusere biologisk risiko knyttet til ILA på en lokalitet og vintersår.

Operasjonell EBIT/kg endte på 38,4 kroner for kvartalet (33,5) og ble påvirket av en redusert superior-andel, negativt bidrag fra kontrakter og redusert gjennomsnittlig slaktevekt.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame, her under Vestland på Børs, på Scandic Flesland i Bergen.

I Finnmark var slaktevolumet 7 856 tonn i kvartalet (5 175), 2 100 tonn over det som var ventet. Dette skyldes tidlig slakting relatert til utfordringer med parasitten Spironucleus salmonicida og vintersår. Ingen nye hendelser av Spiro har blitt påvist ved ferskvannsanlegget i løpet av første kvartal, melder selskapet.

Operasjonell EBIT/kg for kvartalet endte på 20,1 kroner (25,0), påvirket av en lav superior-andel, lav gjennomsnittlig slaktevekt og negativt bidrag fra kontrakter.

- For å kompensere for tidlig slakting i Finnmark vil Grieg Seafood øke utsettingen av smolt for resten av året for å gjenoppbygge biomasse. Initiativet forventes imidlertid ikke fullt ut å kompensere for den tapte biomassen, og slaktemålet for 2023 for Finnmark reduseres fra 28 000 til 26 000 tonn, skriver de.

Håper på endringrer fra Stortinget

Andreas Kvame, daglig leder i Grieg Seafood sier i meldingen at markedet for atlantisk laks var fortsatt sterkt i kvartalet, med solid etterspørsel fra både detaljhandelen og hotell- og restaurantsegmentet.

- På oppdrettssiden var vi fortsatt påvirket av biologiske utfordringer i begynnelsen av året, selv om biologien forbedret seg gjennom kvartalet og for tiden er god i Rogaland, BC og Newfoundland. I likhet med forrige kvartal er Finnmark fortsatt påvirket av parasitten Spironucleus salmonicida. Det er iverksatt avbøtende tiltak for å få bukt med problemene. Fisken i Newfoundland taklet en kald vinter i havet godt og utviklingen av regionen går etter planen, sier Kvame.

Grieg Seafood har hatt store problemer med parasitten Spironucleus salmonicida.

- I Norge forventer vi at det endelige forslaget om grunnrenteskatt kommer snart. Den nåværende versjonen av avgiften vil ha en betydelig negativ innvirkning på bærekraftig utvikling av industrien i Norge. Vi håper oppriktig at Stortinget vil gjøre de nødvendige endringene for å sikre fortsatt innovasjon, investeringer og utvikling gjennom hele produksjonssyklusen, som er nødvendig for å forbedre biologien og bærekraften i norsk lakseoppdrett, sier han.

Nedjusterer ventet slakt

Global slakting av atlantisk laks i 2023 forventes å være på linje med 2022. De nåværende slaktestimatene indikerer en betydelig forskjell mellom tilbud i volum i første og andre halvdel av 2023, samme mønster som ble observert i 2022. Grieg Seafood forventer et fortsatt sterkt laksemarked fremover.

Selskapet skriver at de har et generelt mål om en årlig kontraktsandel på 20-50 %. Antatt kontraktsandel for den norske virksomheten i 2. kvartal 2023 er 12 % og 15 % for hele året i 2023. Kontraktsmarkedet er noe dempet på grunn av usikkerhet knyttet til den foreslåtte grunnrenteskatten på laks i Norge, opplyser selskapet.

I Q2 2023 er forventet slaktevolum 21 300 tonn, fordelt som følger:

  • Rogaland: 10.500 tonn
  • Finnmark: 5.500 tonn
  • BC: 5.300 tonn

Grieg Seafood forventer et slaktevolum på 80.000 tonn i 2023, ned fra tidligere veiledet 82.000 tonn.

  • Rogaland: 29,000 tonn
  • Finnmark: 26,000 tonn
  • BC: 20,000 tonn
  • NL: 5,000 tonn