Grieg Seafood-sjef Anders Kvame under Vestland på Børs, på Scandic Flesland i Bergen.

Økte kostnader og utfordrende biologi for Grieg Seafood

Oppdrettsselskapet satt igjen med et driftsresultat på 145 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er litt lavere enn fjoråret da de tjente 149 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding fredag.

Selskapet omsatte totalt for 1,7 milliarder kroner, noe som er opp fra 1,3 milliarder i samme periode i fjor.

Grieg Seafood trekker blant annet frem høye laksepriser og sterk etterspørsel, samtidig som selskapet har fått økte kostnader, og noe utfordrende biologi.

Selskapet opplyser at de slaktet 22 923 tonn i kvartalet, noe som er opp fra 20 479 tonn i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet per kilo falt til 6,3 fra 7,3 kroner.

I fjerde kvartal venter Grieg et volum på 17 500 tonn, samtidig som de estimerer 81 000 tonn for hele 2022, noe som er en nedjustering fra tidligere guidet volum på 87 000 tonn.

Økte kostnader

Produksjonskostnaden for hele Grieg-gruppen steg til 59,4 kroner per kilo fra 48,7 kroner kiloen på samme tid i fjor. Selskapet forklarer de økte kostnadene med økt dødelighet som følge av algeoppblomstring i British Columbia og underliggende inflasjon.

- Produksjonskostnaden i Norge endte på 49,8 pr kg (kr 45,9 pr kg) hovedsakelig på grunn av inflasjonspress, skriver de.

Grieg opplyser også at det var utfordrende vekstforhold i Norge fra midten av kvartalet.

Resultatene i Rogaland og Finnmark ble positivt påvirket av en høy andel av superior fisk, delvis oppveid av kontrakter, tidspunkt for slakting i tillegg til lavere gjennomsnittlig slaktevekt i Finnmark. Produksjonen i kvartalet ble hemmet av ugunstig biologiske forhold i begge regioner, noe som vil påvirke slaktingen for hele 2022. Produksjonen har gradvis forbedret seg så langt i fjerde kvartal 2022, opplyser selskapet.

Etter et parasittangrep på to lokaliteter i Finnmark regionen måtte Grieg Seafood Finnmark også slakte ut en million fisk. Kilden antas å være vanninntaket til ferskvannsanlegget.

I Newfoundland har selskapet så langt satt ut 2 millioner smolt, foreløpig med en snittvekt på 1 kg. Første slakt forventes sent i 2023.

Investeringer på vent

Politisk risiko i Norge økte betydelig som følge av regjeringens forslag om å innføre en grunnrenteskatt, mener Grieg Seafood.

- Selskapet har tidligere identifisert store investeringsmuligheter, men forslaget i sin nåværende form vil betydelig redusere tilgjengelig kapital som er nødvendig for disse investeringene. Derfor er alt av nye investeringer som påvirkes av skatten satt på vent.

- Forslaget er underlagt offentlighet høring og vedtak i Stortinget. Når det har skjedd, vil Grieg Seafood vurdere hvordan det endelige resultatet vil påvirke vår strategi og planer og justere tilsvarende, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame.

Grieg Seafood skriver videre at økte kostnader og spesielt høy fôrpris forventes å fortsette å påvirke produksjonskostnaden på kort til mellomlang sikt..

- Grieg Seafood har et generelt mål om en årlig kontraktsandel på 20-50 %. estimert kontraktsandel for den norske virksomheten i 4. kvartal 2022 er 32 % og 23 % for hele året 2022, skriver selskapet i børsmeldingen.