Illustrasjonsbilde: Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Vannfjorden.

Grieg Seafood må avlive en million fisk på grunn av parasitt

Etter et parasittangrep på to lokaliteter i Finnmark regionen må nå Grieg Seafood Finnmark slakte ut en million fisk. Kilden antas å være vanninntaket til ferskvannsanlegget.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet melder de har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark AS om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune.

Årsaken er høy dødelighet og dårlig velferd som følge av sykdommen systemisk spironucleouse.

Sykdom som gir dårlig velferd og høy dødelighet

Sykdommen som fisken har, er forårsaket av parasitten Spironucleus salmonicida. Det er en sjelden parasittsykdom hos oppdrettsfisk.

Parasitten sprer seg til alle deler av fiskens kropp, muskulatur, indre organer og hud og danner byller og sår. Dødeligheten kan være stor. Det er ingen kjent behandling mot sykdommen, skriver Mattilsynet.

Utfra historiske erfaringer med sykdommen og sykdomsutviklingen på lokalitetene de siste månedene vurderer Mattilsynet at helse og velferdssituasjonen ikke kan forventes å bedres i de åtte merdene. Derfor har Mattilsynet varslet vedtak om avliving.

En million fisk i merdene

Oppdrettsselskapet melder i en børsmelding at i det er ca. en million fisk på et gjennomsnitt på ca. 0,7 kg i åtte merder som nå skal slaktes ut.

Guidingen av slaktevolumet fremover for konsernet er ikke påvirket.

Parasitten er også påvist i enkeltmerder på andre lokaliteter med fisk fra samme generasjon. De fleste merdene har ingen tegn til sykdom i det hele tatt. Det er iverksatt tiltak med vellykkede resultater på noen av de berørte merdene, som resulterer i redusert dødelighet, forbedret fiskevelferd og stabil biologi.

Kilden til parasitten antas å være vanninntaket til ferskvann anlegget i et begrenset tidsrom mellom høsten 2021 og våren av 2022. Det er iverksatt tiltak og ytterligere tiltak er under vurdering. Det har ikke vært påvisninger på dagens generasjon i anlegget, som blir overført til sjøs.

Konsernet skriver de er i tett dialog med Mattilsynet om problemet.

Flere påvisninger i Troms og Finnmark

Mattilsynet påpeker at det er i år påvist infeksjon med systemisk spironucleouse hos laks ved et settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Dette gjelder lokalitetene:

  • Adamselv
  • Mårsanjarga
  • Bergsneset
  • Davatluft
  • Stangnes
  • Kleppenes
  • Laholmen
  • Vedbotn

Mattilsynet har bedt om forvaltningsstøtte

Mattilsynet ble varslet om det første tilfellet i mars 2022, og har siden fulgt opp lokalitetene og gjennomført flere inspeksjoner etter funnene. Mattilsynet vurderer fortløpende situasjonen ved de resterende lokalitetene.

Kunnskap om parasitten og sykdommen er begrenset. Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet om bistand for å vurdere konsekvensene av utbredelsen av sykdommen.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har utlyst syv millioner kroner for å bedre kunnskapen om parasitten.