Produksjonskostnadene oversteg salgsinntektene for Grieg i fjerdekvartal 2020. Foto: GSF
Produksjonskostnadene oversteg salgsinntektene for Grieg i fjerdekvartal 2020. Foto: GSF

Grieg i minus for andre kvartal på rad

Urolige markeder med lave spotpriser påvirket inntjeningen til Grieg Seafood i fjerdekvartal.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunkt fra Q4:

  • Slaktevolum på 20 271 tonn i fjerde kvartal og 71 142 tonn for hele året. Siste er litt under guidingen på 75 000 tonn (ex Shetland) på grunn av kapasitetsutfordringer som følge av ILA-slakting i Finnmark
  • God biologisk ytelse i Rogaland og BC
  • Finnmark påvirket av høye kostnader knyttet til fortsatt høsting av ILA-områder
  • Negativ EBIT før verdijustering på 17 millioner kroner
  • Negativ EBIT / kg 0,8 kr (- 1,0 kr i Q3)
  • Urolige markeder med lave spotpriser påvirket inntjeningen negativt med NOK 107 millioner mot 4. kvartal 2019
  • Er i prosess for å selge Shetlands-virksomheten. Shetland er klassifisert som «for salg» og er ikke inkludert i EBIT
  • Tilleggsemisjon på 500 millioner kroner på Green Bond
  • Soyaprodusenter i Brasil som leverer til oppdrettsnæringen ble de første til å forplikte seg til å ikke selge fra områder som er knyttet til avskoging
  • Forventet slakting på 80 000 tonn (ex Shetland) i 2021
Nøkkeltall for Grieg Seafood. Klikk for større
Nøkkeltall for Grieg Seafood. Klikk for større

Selskapet skriver at Covid-19-pandemien har forstyrret laksemarkedet med et betydelig skifte i etterspørsel og lavere priser i kjernemarkedene.

- Til tross for utfordrende omstendigheter, er etterspørselen etter atlantisk laks fortsatt sterk og Grieg Seafood har klart å opprettholde effektiv drift gjennom hele kvartalet, skriver de i sin kvartalsmelding.

Økonomiske resultater

Konsernet slaktet 20 271 tonn i 4. kvartal 2020, en nedgang på 12% sammenlignet med 23 010 tonn i 4. kvartal 2019.

Gjennomsnittlig spotpris for 4. kvartal 2020 var 43,2 kroner per kg, ned med 13,4 kroner per kg sammenlignet med 4. kvartal 2019, og ned med 3,9 kroner per kg sammenlignet med 3. kvartal 2020.

Salgsinntektene i 4. kvartal 2020 fra videre drift var 1163 millioner kroner, en nedgang på 20% sammenlignet med 4. kvartal 2019. Nedgangen er hovedsakelig på grunn av lavere spotpriser i Norge, noe som resulterer i en negativ inntekt EBIT-bidrag på 107 millioner kroner når man sammenligner gjennomsnittlige realiserte priseri kvartalet til 4. kvartal 2019.

Effekten fra BC påvirket imidlertid EBIT positivt med 15 millioner kroner.

Den negative effekten fra lavere markedspriser var også noe oppveid av gunstige fastpriskontrakter i Rogaland og Finnmark.

Driftskostnader i perioden (totale kostnader knyttet til fisk slaktet dette kvartal) økte sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig pga biologiske utfordringer i Finnmark og til en viss grad av redusert overlevelse i Rogaland.

På toppen av et utfordrende laksemarked i Norge har Finnmark vært negativt påvirket av kvalitetsnedgraderinger relatert ILA.

BC opplevde en sterk forbedring fra utfordringene med skadelige algeoppblomstringer i tidligere kvartal.

Konsernets EBIT før justering av virkelig verdi av biologiske eiendeler var negativ med 17 millioner kroner i løpet av kvartalet, tilsvarende en negativ EBIT per kg på 0,8 kroner.

For konsernsjef Andreas Kvarme er det svake resultatet ingen overraskelse.

- Som forventet var også siste kvartal i 2020 preget av Covid-19 pandemi. Nedstengninger i Europa, skiftende etterspørsel fra hoteller og restauranter til detaljhandel, påvirket lakseprisene betydelig, sier han.

- Samlet sett har 2020 vært et utfordrende år. Vi leverte ikke på våre ambisjoner, ikke bare på grunn av Covid-19, men også på grunn av biologiske utfordringer i flere regioner, sier han.

Han sier de nå bl.a. vil innsnevre sitt fokus til Norge og Canada som sterke produksjonsregioner, og mener selskapet begynner å se lyset i enden av tunnelen og en post-Covid- 19 verden.

Utsikter

På kort sikt beskrives driftseffektivitet og biosikkerhet som de viktigste prioriteringene i Grieg Seafood.

- Med usikkerheten om den pågående pandemien og forsterkningen av begrensninger, er de kortsiktige markedsutsiktene usikre med forwardpriser på Fishpool rundt 49 kroner per kg for første kvartal 2021 og 52 kroner per kg for hele året 2021.

Det langsiktige synet på markedet ser bedre ut, hvor handlene på Fishpool for hele året 2022 ligger på rundt 57 kroner per kg.

Konsernet har en kontraktsandel på 20-50%. Anslått kontraktsandel for 1. kvartal 2021 er 45% for Norge, med nåværende estimat for hele året 2021 på 28%.

Grieg Seafood opprettholder det langsiktige slaktevolumsmålet på 130 000 innen 2025.