Hestholmen Ø i Rogaland fylke.

Påvist ILA i Kvitsøy

Det er påvist ILA ved lokalitet Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke.

Publisert

Det er Grieg Seafood Rogaland og Skretting som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 6. desember om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Hestholmen Ø. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet tok ut prøver den 7. desember av fisk for evt verifisering av ILA.

Mattilsynet skriver i en melding at de stadfestet ILA-diagnosen 14. desember på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.